23.4.2018 0:00
Přeskočit na navigaci
předchozí 1-56-7 další

V úterý 9. prosince 2008 proběhne v budově Krajského úřadu Středočeského kraje představení portálu Procure v jeho závěrečné podobě. Za účasti zástupců Krajské hospodářské komory a partnerů projektu z Francie budou vyškoleni první zástupci zadavatelů z celého kraje, tak aby v následujících měsících mohli portál Procure zdarma využívat při své činnosti. Od tohoto dne budou mít vyškolení dodavatelé rovněž možnost využívat asistenční telefonní linku.

Pro zájemce o bližší informace či možnost přihlásit se na příští školení kontaktujte Mgr. Martinu Outlou, tel: 257 280 171

Odbor evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje, pořádá pro žadatele do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost semináře na téma „Jak napsat projektovou žádost“. Účastníci semináře budou formou odborné přednášky seznámeni s postupem vyplnění a předložení projektové žádosti. Seminář je určen pro školy, školská zařízení, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace a obce, které působí na území Středočeského kraje.

Eurocentrum Praha si Vás dovoluje pozvat na poslední seminář v rámci jarního cyklu seminářů v Eurocentru Praha na téma Francouzské předsednictví v Radě EU. Seminář povede 1. tajemník velvyslanectví Francie v ČR Marianne Barkan-Cowdy,  Seminář se uskuteční ve čtvrtek 19. 6.a proběhne v anglickém jazyce.

Odbor evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje, pořádá pro žadatele do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost semináře na téma „Jak napsat úspěšnou projektovou žádost“. Účastníci semináře budou formou odborné přednášky seznámeni s postupem vyplnění a předložení projektové žádosti. Seminář je určen pro školy, školská zařízení, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace a obce, které působí na území Středočeského kraje.

Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR vypsal na pondělí 11. února 2008 grantové řízení na podporu informování o Evropské unii v České republice. Pro zájemce o účast v grantovém řízení bude uspořádána informační schůzka.

předchozí 1-56-7 další

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|