25.2.2018 8:30
Přeskočit na navigaci
předchozí 1-56-8 další
Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany na území Středočeského kraje

Tento projekt nabízí komplexní řešení problematiky vysoké nezaměstnanosti zdravotně postižených na území Středočeského kraje a to jak z pohledu zaměstnavatelů, tak z pohledu zdravotně postižených občanů. Cílem projektu je vytvořit systém opatření, který povede k vyšší motivaci tělesně postižených občanů ve vyhledávání zaměstnání.

Sociální integrace drogově závislých klientů během léčby – jejich začlenění do společnosti a na trh práce

Hlavním cílem projektu je rozvoj sociální integrace osob ohrožených exkluzí. Jedná se o drogově závislé klienty ve věku 18 – 35 let. Akce vede ke zvýšení úrovně všeobecného i profesního vzdělání klientů tak, aby nalezli uplatnění na trhu práce. Sociální integrace klientů do společnosti bude součástí léčebného a resocializačního programu pro klienty dlouhodobé léčby drogových závislostí, jehož cílem je abstinence a resocializace.

 

Podpora klientů ÚSP Ledce jejich začleňováním do společnosti, přímým zaměstnáváním a odstraňováním bariér (Projekt ENTER)

Občanské sdružení Etincelle přichází v partnerství s ÚSP Ledce se zásadní novinkou – s projektem na zřízení nové keramické dílny a nové počítačové učebny. V keramické dílně by klienti ÚSP byli přímo zaměstnáni, vyráběli by předměty, které jsou na otevřeném trhu uplatnitelné a především v prvních měsících realizace projektu by se věnovali i průběžnému zkrášlování ústavu svými výrobky.

 

Letohrádek Vendula – koncepční řešení regionálních sociálních služeb

Předmětem předkládané akce je koncepční řešení regionálních služeb. Základní ideou Letohrádku Vendula je občanská habilitace lidí s těžkým zdravotním i sociálním handicapem nacházejících se v krizové situaci, kteří nutně potřebují okamžitou či dlouhodobou poradu, pomoc, terapii, chráněnou práci

Zpět do práce

30.11.2007
Zpět do práce
Hlavním cílem projektu je zlepšit pozici žen po mateřské dovolené a rodičovské dovolené na trhu práce, propojení rodinného a profesního života. Projekt se skládá z několika aktivit a to především absolvování kurzu výuky práce na PC a sezení s psychoterapeutem, která jsou zaměřená na přípravu klientek/klientů na návrat do zaměstnání - nácvik přijímacího řízení, komunikační techniky, posílení sebevědomí.
předchozí 1-56-8 další

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|