25.2.2018 8:29
Přeskočit na navigaci
Soubor propagačních a informačních nástrojů na zviditelnění nabídky služeb cestovního ruchu zámku Mcely

Chateau Mcely, původně venkovské sídlo šlechtického rodu Thurn-Taxisů ze 17. století, je dnes, po šedesáti letech chátrání, kompletně zrekonstruovaný zámek – 5* hotel. Obnova zámku byla završena v roce 2006 a byla spolufinancována EU z předvstupního programu SAPARD. Z programu EU SROP pak byla financována další akce - soubor propagačních a informačních nástrojů na zviditelnění nabídky služeb a cestovního ruchu.

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně - opomíjený gotický skvost

Záměrem projektu je zvýraznění jedné z architektonicky nejvýznamnějších, ale i nejopomíjenějších atraktivit cestovního ruchu ve středních Čechách a evropsky významného architektonického klenotu, díla Petra Parléře. Svými aktivitami a výstupy chce projekt pozdvihnout dosavadní úroveň propagace chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně na evropskou úroveň.

 

Industriální cesty Českým Středozápadem

Žadatelem projektu je statutární město Kladno. Hlavním cílem akce je vybudování image regionu ČESKÝ STŘEDOZÁPAD jako atraktivní turistické destinace s bohatou nabídkou trávení volného času a zvýšení povědomí o regionu a Středočeském kraji v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím mapových propagačních materiálů, infopanelu a elektronických forem propagace (CD-ROM a web).

 

Kraj blanických rytířů

Cílem předkládané akce grantového schématu bylo vytvoření a realizace koncepční propagace nově definovaného regionu oblasti cestovního ruchu Středočeského kraje - KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ - na bázi rozvoje šetrného cestovního ruchu, vlídného k přírodě i místním obyvatelům.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|