22.4.2018 23:54
Přeskočit na navigaci

Databáze projektu

Projektový list

Databáze projektů shromažďuje projekty a projektové záměry obcí, měst, neziskových organizací, podnikatelů a dalších subjektů s předpokládanou realizací na území Středočeského kraje s cílem podpořit využívání Strukturálních fondů EU ve Středočeském  kraji. Po vyplnění a odeslání el. projektového listu, bude příslušným expertem posouzena možnost financování projektu ze Strukturálních fondů EU a následně bude projekt zanesen do databáze. Přínosem pro účastníky bude kromě posouzení možnosti spolufinancovat projekt z fondů EU rovněž možnost poskytování dalšího informačního servisu v podobě upozornění na vyhlášení sběru žádostí o dotaci, konání seminářů, školení a pod. Databázi bude využívat zejména Řídící orgán Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy s cílem rozdělit prostředky tohoto programu prioritně na oblasti, o které je největší zájem. Vložení projektu do databáze je zdarma. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Formulář projektového listu je zpřístupněn na stránce http://stack.kr-stredocesky.cz/.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|