22.4.2018 23:56
Přeskočit na navigaci

Grantové schéma OP RLZ 2005 - 2008

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvoří základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004-2006.

Globální cíl

Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

Souběžně s řešením problematiky rozvoje lidských zdrojů jsou v OP RLZ uplatňovány také čtyři průřezové politiky celospolečenského významu, tzv. horizontální témata, jejichž prostřednictvím dochází k propojení všech specifických i globálních cílů napříč celým programem.

Horizontální témata nebo-li principy pro OP RLZ jsou:rovné příležitosti,

 • udržitelný rozvoj,
 • informační společnost,
 • podpora místním iniciativám.
  • Jednou z cest, jak dosáhnout těchto cílů, je účelné využití finanční pomoci, kterou členským zemím nabízí EU. V ČR je to Evropský sociální fond, který umožňuje čerpání těchto prostředků prostřednictvím OP RLZ.

   Žadatelům bude poskytnuta podpora až ve výši 422,43 mil. EUR (ESF poskytne 318,82 mil. EUR a 103,61 mil. EUR je spolufinancováno ze státního rozpočtu).

   Operační program Rozvoj lidských zdrojů je spolufinancován z ESF.

   Výzvy v rámci Středočeského kraje probíhaly v letech 2005-2006. V současnosti probíhá realizace schválených akcí.

    © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

   |
   |