22.4.2018 23:48
Přeskočit na navigaci

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Středočeský kraj

www.kr-stredocesky.cz

Oficiální stránky Středočeského kraje

 

Evropská unie

www.euroskop.cz

- informace o Evropské unii, o členství České republiky v Evropské unii, odkazy na informační zdroje, informační materiály a dokumenty

www.evropska-unie.cz
- stránky Delegace Evropské unie v ČR, Informační centrum EU, odkazy, slovník pojmů

http://www.europarl.europa.eu/
- oficiální stránky Evropského parlamentu

http://www.coe.int/
- Rada Evropy

http://european-convention.eu.int/
- Evropský konvent

 

Fondy EU 2004-2006

www.strukturalni-fondy.cz

- informace o finančních nástrojích EU v České republice

www.esfcr.cz

 - rozcestník programů financovaných z Evropského sociálního fondu v ČR

www.crr.cz

- implementační orgán MMR, programy přeshraniční spolupráce, JPD - cíl 2, informace o regionech, .....

www.sfzp.cz

- OP Infrastruktura, priority zaměřené na životní prostředí

www.mdcr.cz

- OP Infrastruktura, priority zaměřené na dopravu

www.mze.cz/Index.aspx?ch=74

- OP rozvoj venkova multifunkční zemědělství

www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppp/

- OP Průmysl a podnikání

 

Fondy EU 2007-2013

www.strukturalni-fondy.cz

- informace o připravovaných programech a postupu prací pro nové programovací období

www.mze.cz/Index.aspx?ch=74

- informace o připravovaném Programu rozvoje venkova (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)

 www.nuts2strednicechy.eu

- informace o Regionálním Operačním programu NUTS 2 Střední Čechy

 

Veřejná správa

www.portal.gov.cz

- portál veřejné správy - odkazy na instituce státní správy, informační zdroje o České republice, informace o podnikatelských subjektech, katastr nemovitostí, problematika krizového řízení, zákony, portál poskytuje orientaci v každodenním kontaktu se státní správou

www.statnisprava.cz

- alternativní portál veřejné správy

www.mmr.cz

- Ministerstvo pro místní rozvoj - regionální, bytová politika, cestovní ruch, ......

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|