22.4.2018 23:55
Přeskočit na navigaci
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

 

www.esfcr.cz

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|