22.4.2018 23:55
Přeskočit na navigaci

OP Meziregionální spolupráce

Meziregionální spolupráce 2007- 2013 (INTERREG IVC)

logo programu

Operační program Meziregionální spolupráce je zaměřený na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje.

 

Tento program je podobný Operačnímu programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, ovšem je více zaměřen na výměnu zkušeností mezi samotnými regiony, sbližování méně zkušených regionů s více zkušenými a přenos získaných „dobrých praxí“ do hlavních programů strukturálních fondů. Rozdíl je rovněž v rozsahu území, které pokrývá, neboť do Operačního programu Meziregionální spolupráce se mohou zapojit partneři ze všech 27 zemí EU a navíc ještě Norska a Švýcarska.

 

Celkový příspěvek z ERDF pro období 2007-2013 je 321,32 mil. €.

 

Prioritní osy:

Priorita 1: Inovace a znalostní ekonomika
Priorita 2: Životní prostředí a předcházení rizikům

 

Příklady aktivit, které lze z projektu financovat:

Studijní návštěvy, pracovní cesty, školení, výměna pracovníků, meziregionální workshopy, semináře, konference, informační a publikační aktivity (tiskové zprávy, brožury, letáky a informační bulletiny, webová stránka, vysílání v rádiu a TV), vypracování a pilotní odzkoušení nových nástrojů a přístupů, vytváření strategických rozvojových plánů a aktualizace stávajících.

 

Podmínky vytvoření projektu:

Před podáním projektu je třeba vytvořit tzv. projektové konsorcium mezinárodních partnerů (v případě tzv. kapitalizačních projektů minimálně 6), z nichž jeden má vždy roli tzv. vedoucího partnera a přebírá zodpovědnost za komunikaci s vyhlašovatelem programu. Každý partner si vytvoří svůj vlastní rozpočet a plán aktivit, které chce v rámci projektu realizovat, aby tak naplnili společné cíle projektu. Projektovou žádost vyplňuje vedoucí partner ve spolupráci s ostatními partnery. Samotná realizace projektu začne přibližně 1 rok po podání projektové žádosti. Délka trvání projektu se pohybuje v rozmezí 2 – 3 roky.

 

Pokud se chcete stát partnerem v novém projektu, nebo hledáte další partnery pro svůj vlastní projektový záměr, navštivte webovou stránku s databází projektových záměrů.

 

Aktuality a výzvy:

Třetí výzva pro předkládání návrhů projektů bude dle rozhodnutí monitorovacího výboru vyhlášena výhradně pro tzv. kapitalizační projekty (spolupráce věnovaná přenosu „dobrých praxí“ do hlavních programů strukturálních fondů; předpokladem těchto projektů je existence „dobré praxe“, která je již připravena k přenosu). Výzva je otevřena od 9. prosince 2009 do 5. března 2010.

Informace o programu:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor evropské územní spolupráce

Pavel Lukeš

tel: 234 154 415

email: pavel.lukes@mmr.cz

 

Na Krajském úřadě Středočeského kraje:

Odbor regionálního rozvoje

Bc. Vitězslav Kaliba a Mgr. Línková Lucie

email: kaliba@kr-s.cz a linkova@kr-s.cz

tel: 257 280 402 a 257 280 351

Více o programu na www.interreg4c.net.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|