25.2.2018 8:21
Přeskočit na navigaci
předchozí 1-56-8 další

Všeobecným cílem projektu je zabránit sociální exkluzi u uživatelů drog a Romů, popřípadě pomoci jim zapojit se zpět do většinové společnosti. Pomocí edukačních programů a poskytování kvalifikovaného poradenství chceme umožnit klientům jejich plný rozvoj a zapojení do společnosti.

Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Středočeského kraje

Cílem projektu je integrace nevidomých, slabozrakých a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů do společnosti na území Středočeského kraje. Na tuto část projektu následně úzce navazuje jejich integrace na trh práce. Jde o města Kolín, Rakovník, Mladá Boleslav a Příbram.

Setkávání na společné cestě – základ komunitního rozvoje a omezení sociální exkluze

Obsahem projektu je připravovat, podporovat a realizovat setkávání středočeských organizací s cílem posílit a rozvinout již existující a nastartovat novou spolupráci a partnerství v oblasti sociálních služeb jako předpokladu sestavení plánu rozvoje sociálních služeb. Za milník na společné cestě při budování partnerství a spolupráce bylo zvoleno vrcholné setkání - pracovně nazvané veletrh organizací poskytujících zdravotní a sociální služby.

 

předchozí 1-56-8 další

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|