17.3.2018 11:19
Přeskočit na navigaci
Do Buchova cesta špatná

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci komunikace, která spojuje osadu Buchov s Postupicemi. Rekonstrukcí komunikace došlo ke zlepšení dopravní dostupnosti osady Buchov.

 

 

Rekonstrukce místních komunikací Maršovice

Projektovým záměrem byla rekonstrukce místních komunikací vedoucích k podnikatelským subjektům. Rekonstrukcí komunikací došlo k zásadnímu zlepšení přístupu k podnikatelským subjektům a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelských subjektů. Rekonstrukcí komunikací došlo rovněž ke zlepšení životního prostředí.

Rekonstrukce místních komunikací v obci Konárovice

Předmětem projektu byla rekonstrukce komunikace Pod Zámkem. Ulice Pod Zámkem plní funkci příjezdové komunikace k firmě Bio Test, jednomu z největších zaměstnavatelů v obci. Rekonstrukcí komunikace došlo k lepší dopravní dostupnosti firmy Bio Test. Časová úspora plynoucí z rekonstrukce komunikace přispěla ke zlepšení stavu životního prostředí.

Rekonstrukce příjezdové komunikace k centrálnímu skladu firmy REWE - Penny Market

Díky realizaci projektu byla rekonstruována Družstevní ulice, která je dnes příjezdovou komunikaci určenou pro dopravu zaměstnanců osobními auty do firmy REWE – Penny Market a zároveň je spojnicí mezi regionální silnicí II/101, která prochází středem obce a dálnicí D11. Zrekonstruováním komunikace došlo k výraznému zkrácení trasy pro příjezd do centrálního skladu a zároveň lepšímu napojení na dálnici D11. Uvedená rekonstrukce měla pozitivní dopad na životní prostředí.

Modernizace křižovatky místní komunikace Zámecká - zlepšení přístupu k významné nemovité kulturní památce Kostnici v Kutné Hoře

Projekt spočíval v modernizace křižovatky místní komunikace Zámecká s komunikací Vítězná v Kutné Hoře. Výsledkem projektu bylo zprůjezdnění Zámecké ulice, která se tak stala hlavní příjezdovou cestou k významné nemovité kulturní památce Kostnici. Díky realizaci projektu se zlepšil přístup k památce a příjezd a odjezd motorových vozidel je plynulejší. Zprůjezdnění Zámecké ulice rovněž znamená bezpečnější provoz v okolí Kostnice.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|