17.3.2018 11:19
Přeskočit na navigaci
Rekonstrukce komunikace pro průmyslovou zónu U Cukrovaru

Realizací projektu došlo k rekonstrukci komunikace pro průmyslovou zónu U Cukrovaru. Rekonstrukcí komunikace se zlepšila dopravní obslužnost průmyslové zóny, rovněž se zvýšila bezpečnost silničního provozu v okolí průmyslové zóny.

 

Rekonstrukce místních komunikací v katastru obce Kněžmost

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci tří místních komunikací v katastru obce Kněžmost. Byla zrekonstruována přístupová komunikace k výrobnímu areálu společnosti KAUTEX Textron bohemia, s.r.o. a přístupové komunikace k areálům cestovního ruchu „Cihelna“ a „Na Výsluní“. Rekonstrukcí komunikací došlo k zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rekonstrukce komunikací měla rovněž pozitivní vliv na životní prostředí díky snížení zplodin výfukových plynů, snížení spotřeby a snížení hlučnosti.

Rekonstrukce části komunikace Okružní ve městě Zruč nad Sázavou

Cílem projektu byla rekonstrukce části místní komunikace Okružní. Komunikace Okužní slouží jako přístupová cesta do průmyslového zóny a k železniční stanici. Rekonstrukcí komunikace došlo k výraznému zlepšení napojení průmyslové zóny na obytnou a obchodní část města a na další místní komunikace, čímž se zlepšila návaznost na silniční napojení do hlavních center okresu Kutná Hora a na dálnici D1.

Rekonstrukce místní komunikace Zámecká, Hodkov

Cílem projektu bylo rekonstruovat komunikaci Zámecká v místní části Hodkov. Komunikace Zámecká je přístupovou komunikací k agroturistickému centru a k dalším hospodářským subjektům. Komunikace rovněž umožňuje spojení s osadou Nový Dvůr. Rekonstrukce komunikace vedla ke zlepšení dopravní obslužnosti části obce Hodkov a osady Nový Dvůr.

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci komunikací vedoucích k podnikatelským objektům a objektům cestovního ruchu. Dosavadní stav místních komunikací byl již nevyhovující. Díky realizaci projektu došlo k výraznému zlepšení napojení podnikatelských objektů na silniční síť.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|