21.1.2018 13:37
Přeskočit na navigaci
2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osa programu: 3 - Další vzdělávání
Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Vyhlášení výzvy: 26. září 2011
Datum ukončení výzvy: 24. listopadu 2011

 

Žádosti je možné předkládat od: 26.09.2011 (úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00; pondělí,středa: 8:00 – 16:00)

Ukončení příjmu žádostí: 24.11.2011 ve 12:00 hodin

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK

aktualizováno dne 29. 09. 2011

 

Odbor regionálního rozvoje

Krajského úřadu Středočeského kraje

zve na informační seminář

pro žadatele Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

„Jak napsat projektovou žádost v oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání“

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje

zve na informační seminář pro PŘÍJEMCE finanční podpory Operačního programu vzdělávání

pro konkurenceschopnost

 

Seminář je určen pro příjemce dotace ze 3. výzvy OP VK.

Vážení žadatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že termín školení pro žadatele oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách se bude konat v Praze dne 19. 9.

Termíny školení pro žadatele oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách jsou dostupné na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/akce-a-seminare. Zde se také zájemci mohou na jednotlivá školení zaregistrovat.

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
 

Vyhlašovatel

Středočeský kraj

 

bližší údaj vyhlašovatele

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení grantů

 

Zprostředkující subjekt Operačního programu

vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále JEN „OP VK“)

 

Oznámení o Zrušení 1.Výzvy

předkladatelům grantových projektů

k předkládání žádostí o finanční podporu

OP VK, prioritní osy 3, oblasti podpory  3.2  Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|