22.4.2018 23:59
Přeskočit na navigaci
Prezentace k semináři OP VK k ukončování grantových projektů
V příloze naleznete prezentaci k semináři OP VK k ukončování grantových projektů, který se konal ve dnech 10. a 11.9.2014.
Pozvánka na workshop OP VK ke grafickým mapám realizace 1. globálního grantu ve Středočeském kraji
Pozvánka na workshop ke grafickým mapám realizace 1. globálního grantu ve Středočeském kraji PRO PŘÍJEMCE Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem workshopu ke grafickým mapám realizace 1. Globálního grantu OP VK ve Středočeském kraji je seznámit účastníky s úspěchy již ukončených projektů v rámci jednotlivých oblastí podpory a zhodnotit jejich celkový přínos pro rozvoj vzdělávání v jednotlivých regionech Středočeského kraje. Součástí workshopu bude také diskuse, v rámci níž bude příjemcům možno odpovědět také na otázky týkající se aktuálně realizovaných globálních grantů, jejich financování, řešení nesrovnalostí a další.

Pozvánka na seminář OP VK k ukončování grantových projektů
Pozvánka na seminář PRO PŘÍJEMCE Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem semináře k ukončování grantových projektů je seznámit účastníky s povinnostmi příjemce dotace OP VK při ukončování realizace projektu vůči zprostředkujícímu subjektu. Při absolvování tohoto semináře budou účastníci obeznámeni s nejčastějšími chybami při vyplňování závěrečné monitorovací zprávy a problémovými oblastmi dokladování výstupů za ukončený projekt. Příjemci na semináři dále obdrží propagační materiály spolu s aktuálními dokumenty vztahujícími se k ukončování grantových projektů v OP VK.

Pozvánka na seminář OP VK
Pozvánka na seminář Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který realizuje MŠMT (jako Řídící orgán OP VK) ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje.

Pozvánka na seminář pro příjemce 3. výzvy OP 3.2
Seminář je určen pro příjemce dotace ze 3. výzvy oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji.
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo seznam projektů doporučených k podpoře ve 3. výzvě v OP 3.2

Dne 9.12.2013 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo seznam projektů doporučených k podpoře ve 3. výzvě  v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|