21.1.2018 13:37
Přeskočit na navigaci
Metodika IP projektu-2.verze

Středočeský kraj vydává Metodiku individuálního projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ pro smluvní poskytovatele sociálních služeb, verze 2 pro projekt CZ.1.04/3.1.00/05.00021.

vydaná dne: 4.1.2012

platná ode dne: 11.1.2012

Uvádění sociálního a zdravotního pojištění v Benefitu

V souvislosti s legislativní úpravou u dohod o provedení práce platnou od 1. 1. 2012, spočívající v povinnosti odvádět sociální a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce (DPP) nad částku 10 000 korun, doporučujeme v Benefitu v projektové žádosti uvádět částky odvodů sociálního a zdravotního pojištění souvisejících s DPP vždy jako podpoložky položky rozpočtu 1.5. Jiné povinné výdaje (Zákonné pojištění zaměstnanců).

 

4. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.3. - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Vyhlášení výzvy: 4. ledna 2012

Datum ukončení výzvy: 16. února 2012

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 4. ledna 2012

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 16. února 2012 do 12:00 hod


Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v rámci projektu
Dne 5. prosince 2012 proběhl na Krajském úřadě Středočeského kraje seminář k realizaci projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00021 "Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji" financovaným na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
                       Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje pořádal dne 17. října 2011 seminář pro příjemce na témata „Jak napsat projektovou žádost" a „Tvorba projektové žádosti“ pro 3. výzvu oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK).
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Prezentace ze semináře a užitečné rady

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|