21.1.2018 13:38
Přeskočit na navigaci
Seminář pro poskytovatele III. kola

Změna termínu konání semináře!

 Hezký den Vám všem, seminář pro poskytovatele III. kola musel být přeložen na 13. února 2012. Uskuteční se v místnosti č. 3072 od 10. hodin v budově Krajského úřadu Středočeského kraje.

Info k projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Od 1. února 2012 platí nová pravidla vstupu do budovy krajského úřadu. Ve vrátnicích byly namontovány turnikety a návštěvy budovy budou disponovat návštěvnickou ID kartou.

Info k projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Pro poskytovatele sociálních služeb je zde ke stažení vzorový formulář zálohové faktury a přílohy č. 5 Smlouvy - platební harmonogram

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje zve na informační seminář pro příjemce Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Seminář je určen pro příjemce dotace ze 1. výzvy OP VK (OP 1.1, 1.2 a 1.3), kterými jsou především školy, školská zařízení, vzdělávací instituce a nestátní neziskové organizace, které působí na území Středočeského kraje.

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje zve na informační seminář pro ŽADATELE Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Seminář je určen pro žadatele dotace ze 4. výzvy 1. GG oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, kterými jsou především školy, školská zařízení, vzdělávací instituce a nestátní neziskové organizace, jež působí na území Středočeského kraje.

Oznámení o počtu projektových žádostí ve 2. výzvě OP 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Ve 2. výzvě oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání bylo přijato celkem 137 projektových žádostí v celkové požadované výši 485 164 766,01 Kč. 

V současné době probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti těchto projektových žádostí.

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK

Dne 19. prosince 2011 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo seznam projektů doporučených k podpoře v 1. kole výzev 2. globálních grantů pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně seznamu projektů zařazených do Zásobníku projektů pro oblast podpory 1.1.

Seznam doporučených projektů naleznete v přílohách.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|