21.1.2018 13:37
Přeskočit na navigaci
2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Středočeský kraj vyhlašuje dne 7. června 2012 druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z druhých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

 

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Dne 30. května 2012 proběhlo jednání Výběrové komise pro výběr projektů předložených v rámci 4. výzvy pro oblast podpory 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).


Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Dne 17. května 2012 proběhlo jednání Výběrové komise pro výběr projektů předložených v rámci 2. výzvy pro oblast podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Použití Příručky pro příjemce finanční podpory v rámci OP VK v souvislosti s novelou Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2012.
Metodika projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji-3.verze

Středočeský kraj vydává Metodiku individuálního projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ pro smluvní poskytovatele sociálních služeb, verze 3 pro projekt CZ.1.04/3.1.00/05.00021.

vydaná dne: 30.3.2012

platná ode dne: 1.4.2012

aktualizace MZ: 1.6.2012

Vyhlášení IV. kola veřejných zakázek - Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Dne 26. března 2012 vyhlásil Středočeský kraj IV. kolo veřejných zakázek na poskytování sociálních služev v individuálním OP LZZ projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji.

Zadávací dokumentace a další informace jsou zveřejněny na http://www.isvzus.cz/cs

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Použití Příručky pro příjemce finanční podpory v rámci OP VK v souvislosti s novelou Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2012.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|