21.1.2018 13:38
Přeskočit na navigaci
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Prezentace k semináři z 20.6. 2012
IP Základní síť sociálních služeb - pozvánka na seminář
Oddělení individuálního projektu pořádá seminář pro poskytovatele sociálních služeb v rámci IV. kola
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro žadatele dotace ze 2. výzvy 2. GG oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II, kterými jsou především školy, školská zařízení, města, obce a nestátní neziskové organizace, jež působí na území Středočeského kraje.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro žadatele dotace ze 2. výzvy 2. GG oblastí podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve Středočeském kraji II a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji II, kterými jsou především školy, školská zařízení, města, obce a nestátní neziskové organizace, jež působí na území Středočeského kraje.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Monitorovací výbor OP VK schválil revidovanou podobu Prováděcího dokumentu OP VK.
2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Středočeský kraj vyhlašuje dne 7. června 2012 druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z druhých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků,včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Středočeský kraj vyhlašuje dne 7. června 2012 druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z druhých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|