22.4.2018 23:56
Přeskočit na navigaci
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro příjemce dotace ze 4. výzvy OP VK (OP 1.3), kterými jsou především školy, školská zařízení, vzdělávací instituce a nestátní neziskové organizace, které působí na území Středočeského kraje.

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro příjemce dotace ze 2. výzvy oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo seznam projektů doporučených k podpoře ve 2. výzvě OP 3.2 a ve 4. výzvě OP 1.2 a 1.3

Dne 28.června 2012 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo seznam projektů doporučených k podpoře ve 2. výzvě v oblasti podpory 3.2 a ve 4. výzvě v oblastech podpory 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Info k projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Prezentace ze semináře - zde.

Info k publicitě - zde.

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán OP VK, vydalo 6. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, platnou a účinnou od 29. 6. 2012.
Info k projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Změny v projektu:

 

Nová finanční manažerka - Ing. Tereza Balousová, MBA, převzala agendu po Mgr. Janě Maštálkové Javorské. Aktualizované kontakty zde.

 

Aktualizované formuláře monitorovací zprávy a příloh. Ke stažení zde.

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK

Prezentace k semináři z 22.6. 2012.


 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|