22.4.2018 23:57
Přeskočit na navigaci
Vyhlášení veřejné zakázky - Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Dne 17. srpna 2012 vyhlásil Středočeský kraj veřejnou zakázku na poskytování sociální služby v individuálním OP LZZ projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji.

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Prezentace k semináři z 17.8. 2012.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Prezentace k semináři z 15.8. 2012.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Prezentace k semináři z 16.8. 2012.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK vydává 8. verzi Příručky pro žadatele platnou od 25. července 2012.  
Pozvánka na seminář poskytovatelů soc. služeb

Seminář je určen pro poskytovatele sociálních služeb v projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji.

 Datum a místo: 27. 8. 2012 od 10 hodin, Krajský úřad Středočeského kraje

V příloze najdete pozvánku včetně pokynů k registraci.

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro příjemce dotace ze 4. výzvy 1. GG oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve Středočeském kraji, kterými jsou především školy, školská zařízení, města, obce a nestátní neziskové organizace, jež působí na území Středočeského kraje.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|