22.4.2018 23:58
Přeskočit na navigaci
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK

Dne 12. února 2013 proběhlo jednání Výběrové komise pro výběr projektů předložených v rámci 2. výzvy 2.GG pro oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro žadatele dotace z 3. výzvy oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.
3.výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Středočeský kraj vyhlašuje dne 15. ledna 2013 třetí kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Vyhlášení veřejné zakázky - Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Dne 21. listopadu 2012 vyhlásil Středočeský kraj veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytování sociální služby v individuálním OP LZZ projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji.


Jedná se o veřejnou zakázku na sociální službu sociální rehabilitace ambulantní v regionu Praha-východ.

Metodika projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji- 4.verze

Středočeský kraj vydává Metodiku individuálního projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ pro smluvní poskytovatele sociálních služeb, verze 4 pro projekt CZ.1.04/3.1.00/05.00021.

vydaná dne: 2. 10. 2012

platná ode dne: 8. 10. 2012

Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji - konference

         Dne 4. října pořádá Středočeský kraj za účasti zástupců krajské samosprávy i Krajského úřadu Středočeského kraje konferenci v rámci projektu Základní síť sociálních služeb.

Novinky v aplikaci Benefit 7 od 3.9. 2012

Vážení příjemci, od 3.9. 2012 jsou aktualizovány postupy pro práci s aplikací Benefit 7. Došlo ke změně vizuální podoby projektové žádosti, žádosti o platbu a monitorovací zprávy:

 

Projektová žádost: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/jak-vyplnit-webovou-zadost

Žádost o platbu ex-post a ex-ante: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/zadost-o-platbu

Monitorovací zpráva: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/elektronicka-monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-platna-od-2

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|