22.4.2018 23:58
Přeskočit na navigaci
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Dne 19. srpna a 16. října 2013 proběhlo jednání Výběrové komise pro výběr projektů předložených v rámci 3. výzvy pro oblast podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).

Středočeský kraj vydává Metodiku individuálního projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ pro smluvní poskytovatele sociálních služeb, verze 5 pro projekt CZ.1.04/3.1.00/05.00021.

vydaná dne: 5.11.2013

platná ode dne: 11.11.2013

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro příjemce finanční podpory z 2. výzvy 2. GG OP VK oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji II.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro příjemce finanční podpory z 2. výzvy 2. GG OP VK oblasti podpory 1.2 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro příjemce finanční podpory z 2. výzvy 2. GG OP VK oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II.
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo seznam projektů doporučených k podpoře ve 2. výzvě 2.GG v OP 1.1, 1.2 a 1.3

Dne 11.března 2013 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo seznam projektů doporučených k podpoře ve 2. výzvě 2.GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Oznámení o počtu projektových žádostí ve 3. výzvě OP 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Ve 3. výzvě oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání bylo přijato celkem 173 projektových žádostí v celkové požadované výši 428 787 536,75 Kč.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|