22.4.2018 23:53
Přeskočit na navigaci
Vnitřní postupy pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jednotlivých položek - aktualizace
Došlo k aktualizaci dokumentu "Vnitřní postupy pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jednotlivých položek." Aktualizovaný sazebník naleznete v příloze.
Nová výzva umožní učitelům i žákům vycestovat do zahraničí

Novou výzvu číslo 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů vyhlašuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva je určená všem základním a středním školám mimo hlavní město Prahu.

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nastavení a úpravy smluvních podmínek
ŘO OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost nastavení smluvních podmínek v rámci zadávací dokumentace při zadávání veřejných zakázek.
Prezentace k semináři OP VK k ukončování grantových projektů
V příloze naleznete prezentaci k semináři OP VK k ukončování grantových projektů, který se konal ve dnech 10. a 11.9.2014.
Pozvánka na workshop OP VK ke grafickým mapám realizace 1. globálního grantu ve Středočeském kraji
Pozvánka na workshop ke grafickým mapám realizace 1. globálního grantu ve Středočeském kraji PRO PŘÍJEMCE Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem workshopu ke grafickým mapám realizace 1. Globálního grantu OP VK ve Středočeském kraji je seznámit účastníky s úspěchy již ukončených projektů v rámci jednotlivých oblastí podpory a zhodnotit jejich celkový přínos pro rozvoj vzdělávání v jednotlivých regionech Středočeského kraje. Součástí workshopu bude také diskuse, v rámci níž bude příjemcům možno odpovědět také na otázky týkající se aktuálně realizovaných globálních grantů, jejich financování, řešení nesrovnalostí a další.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|