22.4.2018 23:52
Přeskočit na navigaci
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK

Ve 3. výzvě oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání bylo přijato celkem 173 projektových žádostí v celkové požadované výši 428 787 536,75 Kč. 

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK

Upozorňujeme, že novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a z toho vyplývající povinnost provádět platební styk prostřednictvím účtu u ČNB u stanovených subjektů, se netýká finančních prostředků poskytovaných  Zprostředkujícím subjektem na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu.

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK

Dne 12. února 2013 proběhlo jednání Výběrové komise pro výběr projektů předložených v rámci 2. výzvy 2.GG pro oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).


Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Dne 30. ledna a 1. února 2013 se konaly semináře pro žadatele 3. výzvy OP 3.2 OP VK. V příloze naleznete prezentace k semináři.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro žadatele dotace z 3. výzvy oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|