22.4.2018 23:52
Přeskočit na navigaci
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Dne 3.4.2013 se konal seminář pro příjemce 2. výzvy 2.GG oblasti podpory 1.3. V příloze naleznete prezentace k semináři.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro příjemce finanční podpory z 2. výzvy 2. GG OP VK oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji II.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro příjemce finanční podpory z 2. výzvy 2. GG OP VK oblasti podpory 1.2 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Seminář je určen pro příjemce finanční podpory z 2. výzvy 2. GG OP VK oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II.
Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK

Dne 11.března 2013 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo seznam projektů doporučených k podpoře ve 2. výzvě 2.GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|