22.4.2018 23:51
Přeskočit na navigaci
Pozvánka na seminář OP VK k ukončování grantových projektů
Pozvánka na seminář PRO PŘÍJEMCE Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem semináře k ukončování grantových projektů je seznámit účastníky s povinnostmi příjemce dotace OP VK při ukončování realizace projektu vůči zprostředkujícímu subjektu. Při absolvování tohoto semináře budou účastníci obeznámeni s nejčastějšími chybami při vyplňování závěrečné monitorovací zprávy a problémovými oblastmi dokladování výstupů za ukončený projekt. Příjemci na semináři dále obdrží propagační materiály spolu s aktuálními dokumenty vztahujícími se k ukončování grantových projektů v OP VK.

Prezentace k semináři OP VK

Na následujícím odkazu naleznete prezentace k semináři OP VK, který se konal 4.6.2014:

http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/vystupy-ze-seminaru-pro-prijemce/prezentace-ke-stazeni/seminare-op-vk-v-regionech-road-tour-2014.html

 

Pozvánka na seminář OP VK
Pozvánka na seminář Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který realizuje MŠMT (jako Řídící orgán OP VK) ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje.
Seminář OP VK pro příjemce 3. výzvy OP 3.2
Dne 30.1.2014 se konal seminář pro příjemce 3. výzvy oblasti podpory 3.2 OP VK. V příloze naleznete prezentace k semináři.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|