22.4.2018 23:34
Přeskočit na navigaci
Středočeský kraj jako zprostředkující subjekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává Metodický pokyn č. 8.3 upřesňující formální náležitosti Elektronické monitorovací zprávy, Žádosti o platbu a některé související podmínky realizace projektů financovaných z OP VK.
Metodický pokyn č. 8.2 upřesňující formální náležitosti Elektronické monitorovací zprávy, Žádosti o platbu a některé související podmínky realizace projektů financovaných z OP VK - aktualizace přílohy č.4 Souhrnná informace o realizaci projektu.
Středočeský kraj jako zprostředkující subjekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává Metodický pokyn č. 8.2 upřesňující formální náležitosti Elektronické monitorovací zprávy, Žádosti o platbu a některé související podmínky realizace projektů financovaných z OP VK
Středočeský kraj jako zprostředkující subjekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává Metodický pokyn č. 8 upřesňující formální náležitosti elektronické monitorovací zprávy, žádosti o platbu a některé související podmínky realizace projektu.

Středočeský kraj jako zprostředkující subjekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává  Metodický pokyn č.7 upřesňující vrácení slevy na sociálním pojistném.
Středočeský kraj jako zprostředkující subjekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává Metodický pokyn č. 6 upřesnění formálních náležitostí Monitorovací zprávy a žádosti o platbu.
Středočeský kraj jako zprostředkující subjekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává  Metodický pokyn č.5 upřesňující postup formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti v rámci druhé výzvy.
Středočeský kraj jako zprostředkující subjekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává  Metodický pokyn č.4 upřesňující dokladování způsobilých výdajů.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|