22.4.2018 23:44
Přeskočit na navigaci

Projekt SONORA

Projekt SONORA

sonora

 Projekt SoNorA (South-North Axis)

 • Projekt je financován z programu Central Europe
 • Přímo navazuje na projekt A-B Landbridge vedený italským regionem Benátky (2006-2008)
 • Hlavní koordinátoři projektu: 

       Itálie, Benátsko - Ing.Paolo Menegazzo, Regione Veneto - Unita Comlessa Logistica

       Itálie Řím - Arch. Araseli Acosta, NET Engineering - Research and Development Unit

 • Partneři projektu: 25 partnerů z 6ti zemí EU (Itálie, Česká republika, Polsko, Rakousko, Německo, Slovensko) + 35 přidružených institucí z 9ti zemí EU
 • Českými partnery projektu SoNorA jsou Středočeský kraj, Ústecký kraj, Jihočeský kraj a České dráhy, a.s.


Cíle projektu:

 

vyhodnocení územní integrace vybraných uzlů v koridorech sever – jih, jejich dostupnost, vazby na okolní sítě, limity dopravy, potenciál rozvoje, diferenciace priorit a potřeb jednotlivých koridorů

 

podpora rozvoje konkrétních intermodálních řešení a souvisejících investic, analýzy jejich proveditelnosti a ekonomické efektivnosti

vyhodnocení a výběr optimálních inovativních logistických služeb pro implementaci, konkrétní rozpracování do několika případových studií, vyhodnocení jejich ekonomických  přínosů; rozsáhlejší zaměření na pilotní projekty a jejich konkrétní implementace, včetně otázek marketingu a jejich financování

 

vytvoření platformy pro trans-národní spolupráci a koordinaci činností pro efektivní rozvoj území na všech úrovních, sestavení pracovních skupin pro řízení specifických a konkrétních cílů nadnárodní strategie pro rozvoj dopravy a služeb v intermodální nákladní dopravy

 

Aktivity projektu:


Středočeský kraj (projektový partner č. 9) se zavázal k vypracování několika případových studií v rámci pracovního balíčku 4 (WP 4)

 

 • Doba trvání projektu: 40 měsíců (listopad 2008 – únor 2012)
 • Financování: Středočeský kraj spolufinancuje 15% z celkového rozpočtu projektu; celkový rozpočet činí 111 755 EUR; spolufinancování činí 16 763 EUR (cca 420 000 Kč)
 • Odbor zajišťující koordinaci projektu za Středočeský kraj: Odbor regionálního rozvoje     
   
   
  Odkaz na internetové stránky projektu: www.sonoraproject.net    
   

  Odkaz na internetové stránky programu:  www.central2013.eu a

  http://ec.europa.eu/regional policy/funds/feder/index sc.htm

     

„Tento projekt je realizován v rámci programu Central Europe a spolufinancován z fondu ERDF“.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|