22.4.2018 23:44
Přeskočit na navigaci

Projekt LABEL

Projekt LABEL

ll 

Projekt „LABEL“  je součástí  Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (CENTRAL EUROPE)

Priorita 3: Odpovědné užívání životního prostředí  (using our environment responsibly)

Oblast podpory 3.2: Snižování rizik a dopadů přírodních a člověkem způsobených katastrof (reducing the risks and impacts of natural and man-made hazards)

Předkladatelem projektové žádosti a vedoucím partnerem projektu je Saské ministerstvo vnitra (SMI - Sächsisches Staatsministerium des Innern)

Středočeský kraj je jedním z 19 oslovených partnerských regionů spolupracujících na tomto projektu. Partnerství v projektu bylo schváleno Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 9-24/2008/ZK ze dne 25.02.2008

Projekt je financován z 85%  z Evropského  fondu regionálního rozvoje (ERDF)  a z 15% Středočeským krajem

Projektová žádost byla schválena v září 2008

Středočeský kraj se zavázal k následujícím podporovaným aktivitám:

  • zpracování koncepce protipovodňových opatření ve Středočeském kraji
  • vyhledávací studie pro přístavní zařízení k rekreačním účelům na Vltavě a Labi
  • studie analýzy rizik spojených s navrhovanou úpravou toku Labe pro nákladní lodní dopravu o vyšších parametrech 

Předpokládané výstupy Středočeského kraje jsou:

  • koncepce protipovodňových opatření ve Středočeském kraji - již nyní k dispozici na: http://www.wmap.cz/label/kr_sc/
  • vyhledávací studie pro přístavní zařízení k rekreačním účelům na Vltavě a Labi
  • analýza hospodářských potenciálů a rizik splavnosti Labe

 Další průběh projektu:

15.05.2009 došlo k podpisu Partnerské smlouvy uzavřené  mezi Středočeským krajem a vedoucím partnerem projektu – Saským ministerstvem vnitra 

 

Odkaz na internetové stránky projektu: www.label-eu.eu 

Odkaz na internetové stránky programu  www.central2013.eu  a

http://ec.europa.eu/regional policy/funds/feder/index sc.htm

 

Odbor zajišťující koordinaci projektu za Středočeský kraj: Odbor regionálního rozvoje

 

Kontaktní osoby projektu:
Mgr. Michal Košík (věcná část) tel: +420 257 280 393
Ing. Helena Minichová (administrativní a finanční část) tel: +420 257 280 817

 

„Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj"

 

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|