22.4.2018 23:38
Přeskočit na navigaci
předchozí 1-1011-12 další
INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A JEJÍ IMPLEMENTACE DO PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ke stažení:
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji ke stažení:
Upozornění pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Kontaktní údaje na subjekty implementační struktury OP VK.

Vydaná brožurka představuje operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Středočeském kraji.

Středočeský kraj vydává novou publikaci s názvem Další profesní vzdělávání ve Středočeském kraji zkušenosti a nové možnosti, která shrnuje více než tříletou administraci grantového schématu Další profesní vzdělávání ve Středočeském kraji v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Věcné vymezení podporovaných aktivit v rámci Individuálních projektů – ostatních v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Hodnotící proces se řídí pravidly Manuálu OP VK a jeho závazných příloh. Podle této příručky se hodnotí individuální a grantové projekty předkládané v rámci OP VK. 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2008 je v pořadí třetím koncepčně strategickým dokumentem definujícím cíle a záměry vzdělávací politiky Středočeského kraje.

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je základním střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje.

předchozí 1-1011-12 další

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|