22.4.2018 23:47
Přeskočit na navigaci

Projekt DART

(Declining, Ageing and Regional Transformation)

 

logo programu

dart
                                                              ërdf

 

Program:

Operační program meziregionální spolupráce INTERREG IV C

 

Aktuální stav projektu:

Projekt byl ukončen v prosinci 2012.

 

Zaměření projektu:

Demografické změny a jejich vlivy. Problematika stárnoucí a ubývající populace a regionálních změn. Informovanost a prevence.

 

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu společným pro všechny partnery bylo zlepšit politiku týkající se demografických změn, a to pomocí zavedení:

     - dobrých praxí z partnerských regionů a z předešlých projektů,

     - nových řešení a služeb na zlepšení kvality života,

     - souboru indikátorů pro účely statistických měření v regionech

Projekt DART měl za cíl formulovat ucelené strategie spojující tři hlavní oblasti: zdravtoní péče a sociální služby; vzdělávání a celoživotní učení a nakonec tradiční a inovatvní ekonomika.

Cílem Středočeského kraje v oblasti demografie bylo definovat negativní vlivy demografických změn v kraji a vypracovat možné postupy k této problematice.


Aktivity projektu:

 

Hlavní aktivitou projektu byla výměna a předávání zkušeností především ve formě příkladů "dobrých praxí" na mezinárodních konferencích, seminářích atp. Dále se jednalo o studijní návštěvy zařízení či soukromých podniků v partnerských regionech, které napomáhaly realizací různých projektů úspěšně řešit problem ubývání a stárnutí populace. V rámci projektu byly shromažďovány statistická data v každém z partnerských regionů, aby mohla být následně použita pro vypracování analýz a politických doporučení v  tzv. Final reportu.

Středočeský kraj vedle toho vytvořil ve spolupráci s odborníky v oblasti demografie analýzu s názvem: „Demografický vývoj Středočeského kraje s důsledky pro vybrané veřejné služby“, která analyzuje vlivy demografických změn a mapuje základní trendy v oblasti populačního vývoje. Cílem analýzy je představit dostupná data týkající se obyvatelstva Středočeského kraje, zmapovat aktuální demografickou situaci kraje a jeho možný vývoj v dalších letech a nastínit populační vývoj a s ním související nároky na veřejné systémy. Součástí této analýzy jsou také příklady možných řešení negativních vlivů demografických změn ve formě již zmíněných "dobrých praxí".

 

Partneři projektu:

14 regionů z celé Evropy:

1.       Investiční banka, Braniborsko (SRN)

2.       Státní kancléřství Braniborska (SRN)

3.       Státní kancléřství Saska (SRN)

4.       Regionální úřad západní Anglie (UK)

5.       Středočeský kraj (CZ)

6.       Regionální rada Severní Karélie (FI)

7.       Společný úřad regionu Kainuu (FI)

8.       Regionální vláda Galície (SP)

9.       Provincie Limburg (NL)

10.    Region Veneto (IT)

11.    Zdravotní a sociální fond Dolních Rakous (AT)

12.    Centrum podpory obchodu (SI)

13.    Centrum pro sociální politiku Dolního Slezska (PL)

14.    Regionální rozvojová agentura (RO)

Délka trvání:

Projekt DART byl schválen na začátku listopadu 2009 a trval 36 měsíců od 1.1.2010 – 31.12.2012.

Rozpočet Středočeského kraje: 

102.180,- € 

ODKAZ:

www.dart-project.eu 

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|