22.1.2018 13:22
Přeskočit na navigaci

Mezinárodní partneři

Mezinárodní partneři projektu PROCURE

Region Burgundsko 

Region Burgundsko vyvinul projekt e-bourgogne, který zahrnuje službu „Salle des marchés”, tj. regionální místo pro zadávání veřejných zakázek všech právních subjektů se sídlem v Burgundsku. Region přinese ostatním příjemcům zpětnou vazbu svých zkušeností v každém stádiu tohoto projektu, zejména z formálního hlediska i z hlediska zkušeností subjektů místní samosprávy. Burgundsko je koordinátorem projektu PROCURE.

Více informací na: http://www.e-bourgogne.fr

 

Město Uddevalla

Uddevalla leží na západním pobřeží Švédska v provincii Bohuslän mezi Göteborgem a Oslem. V rámci projektu PROCURE bude město aktivovat místní malé a střední podniky a začne jim zasílat elektronické objednávky. Město Uddevalla již nasadilo a přizpůsobilo řešení společnosti Marakanda pro e-objednávky a e fakturaci pro management veřejných zakázek směrem k veřejnosti. Jeho zapojení spočívá v pilotním nasazení služby za účelem jejího ověření v tržních podmínkách.

Více informací na: http://www.uddevalla.se

 

Mégalis Bretagne

Mégalis je sdružením největších samosprávných celků Bretaně, včetně samotného Regionu Bretaň, okresů a největších obcí. Statut místní samosprávy má i toto sdružení samotné. Jeho posláním je řídit a koordinovat investice do oblasti IT v Bretani. Například zavedl a provozuje regionální širokopásmovou síť. Rada sdružení Mégalis, sestavená ze zástupců největších bretaňských samospráv, v současnosti klade důraz na dosažení svého cíle - rozvoje informační společnosti. Příspěvkem k tomu je i rozvoj běžného využívání těchto sítí. Mégalis se projektu PROCURE zúčastní jako koordinátor všech místních subjektů se sídlem v Bretani. Jeho zapojení spočívá v pilotním nasazení služby za účelem jejího ověření v tržních podmínkách.

Více informací na: http://www.megalis.org
Více informací na: http://www.region-bretagne.fr


Region Guadeloupe

V projektu PROCURE bude Guadeloupe koordinovat místní subjekty, sídlící v tomto francouzském zámořském regionu. Jeho zapojení spočívá v pilotním nasazení služby za účelem jejího ověření v tržních podmínkách. Od Regionu Guadeloupe se očekává specifická zpětná vazba v oblasti zkušeností v zámoří.

Více informací na: http://www.cr-guadeloupe.fr

 

CSI Piemont

CSI-Piemonte (Consortium for Information Systems) je veřejné konsorcium pro informační a telekomunikační technologie, které spolupracuje s místními orgány státní správy a výzkumnými institucemi na zdokonalování služeb pro občany a firmy.

V rámci projektu Procure se konsorcium CSI-Piemonte podílí na pilotním projektu ověřování nových řešení na trhu se zaměřením na jeho úpravy a zavádění služeb jako součásti e-procurementu.

 

Středočeský kraj

Středočeský kraj stejně jako jeho partnerský region Burgundsko usiluje o rozvoj informační společnosti a elektronické správy. Úlohou Středočeského kraje bude pilotní nasazení služby za účelem jejího ověření v podmínkách regionu.


Atexo

Atexo je společnost, spadající do kategorie MSP (malých a středních podniků), která od svého založení počátkem roku 2002 soustavně rozvíjí svou činnost v oblasti internetových služeb s vysokou přidanou hodnotou. Poskytuje jak poradenství, tak služby IT ve dvou vysoce specializovaných odborných doménách: elektronický podpis a obchodní vztahy B2A. Společnost Atexo již úspěšně vyvinula a spustila různá řešení na základě technologie open source. Společnost Atexo je především poskytovatelem technologie pro projekt e-bourgogne vyvinutý v  Burgundsku. Atexo bude řídit přizpůsobení daných řešení, vyvolaná specifickými typy prostředí nebo integrace, a dále pak nasazení služby v Bretani a na Guadeloupe.

Společnost Atexo chce prostřednictvím tohoto projektu zhodnotit svoje zkušenosti v rámci projektu, vytvořit metodiku pro nasazení a zajistit marketing a komunikaci za účelem podpory dalšího využívání, a také maximálně využít toho, že se jedná o řešení typu open source.

Sopra Group

Sopra Group je jednou z největších evropských společností v oblasti poradenství, integrace systémů a outsourcingu aplikací a poskytuje podnikům poradenství v rámci jejich projektů konverze, počínaje stanovením strategie po její realizaci. Silné stránky: zkušenost s realizací velkých projektů, znalost specifické činnosti klientů, zkušenosti v oblasti technologií a rozsáhlá síť poboček po celé Evropě.

Více než 700 spolupracovníků Sopra Group pracuje pro několik stovek klientů veřejného sektoru (ministerstva, místní samosprávy, zdravotnictví). Co se týče poradenství, nabízí Sopra Group veřejnému sektoru běžnou i strategickou pomoc s projekty v oblasti modernizace IT a poradenství v oblasti e-governmentu.

Sopra Group pomáhala Burgundsku se stanovením všeobecné strategie projektu e-bourgogne (rozsah elektronických služeb, plán aktivit, právní model, technická architektura platformy) a zřízením prvních elektronických služeb. Sopra Group pracuje na projektu e-bourgogne více než 3 roky. Pokud jde o projekt PROCURE, poradenská služba společnosti Sopra Group bude mít na starosti analýzu a návrh řešení a jeho nasazení v Katalánsku a středních Čechách.

Marakanda

Marakanda je společnost, která zavedla své řešení e-objednávek a e-fakturace pro Město Uddevalla. Role společnosti Marakanda je zaměřit se na nasazení služby PROCURE ve švédském pilotním ověření a na její integraci se stávající službou za účelem zajištění služeb se širokým spektrem funkcí pro Město Uddevalla.

Univerzita Brémy 

Univerzita Brémy bude mít prostřednictvím svého partnerského Institutu pro informační management Brémy na starosti právní aspekty projektu PROCURE. Bude odpovědná za blok úkolů zaměřený na právní problematiku a provádění specializovaných podrobných průzkumů v rámci jednotlivých pilotních bloků. Institut pro informační management se specializuje na vzdělávání (vzdělávací technologie) a veřejnou správu (elektronická správa) a nabízí své fundované mezioborové odborné znalosti v těchto sektorech.

CCIP (Chambre de commerce at d´ industrie de Paris)

Hospodářská komora v Paříži byla založena v roce 1803 a je největší hospodářskou komorou na světě: zaměstnává 4000 lidí, má celkový rozpočet 450 milionů EUR a zastupuje zájmy 310 000 firem sídlících v Paříži a přilehlých oblastech. Stejně jako všechny francouzské komory má čtyři hlavní poslání: zastupování zájmů svých členů, školení studentů a dospělých na všech stupních vzdělání, správa vlastní infrastruktury, tj. kongresová centra a výstaviště, poradenské a informační aktivity zaměřené především na malé a střední podniky ve fázi založení a rozvoje (inovace, mezinárodní obchod aj.).

Pařížská hospodářská komora byla jedním z francouzských průkopníků internetu, nových informačních technologií a e-commerce nebo e-business. Její silná pozice v této oblasti již od samého počátku dovedla komoru k vedoucímu postavení v celosvětové síti hospodářských komor (“worldchambers.com”), celosvětovému portálu věnovanému mezinárodnímu obchodu, aktivitám v oblasti přenosu nových zkušeností směrem k ostatním komorám a rozvoji aktivit certifikační autority: trustmarky v oblasti B2B a certifikace elektronického podpisu (ChamberSign).

Pařížská hospodářská komora se dnes vedle těchto aktivit a ve stejných oblastech intenzívně zaměřuje na digitalizaci postupů v mezinárodním obchodu (karnety ATA, prohlášení o původu, atd.). Co se týče projektu PROCURE, bude Pařížská hospodářská komora s podporou světové sítě komor působit jako koordinátor místních a regionálních hospodářských komor působících v pěti pilotních regionech (region Katalánie,  město Uddevalla, region Guadeloupe, region Bretaň a Středočeský kraj)

Více informací na: http://www.ccip.fr

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|