22.4.2018 23:37
Přeskočit na navigaci

Dopis je platný od 21. 8. 2015 a účinný od 4. 9. 2015.


MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydalo Metodický dopis č. 18.2 – Metodika ukončování projektů OP VK – platný od 9.10.2013.

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK platný od 28. 1. 2013, účinný od 30. 1. 2013.

MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydalo Metodický dopis č. 24 - Posuzování přijatelnosti projektových žádostí v případech, kdy se žadatel při tvorbě projektové žádosti řídí 7.verzí Příručky pro žadatele a 5. verzí Příručky pro příjemce.

Tento Metodický dopis nabývá účinnosti 6.8. 2012.

MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydalo Metodický dopis č. 23 -

Obvyklé ceny zařízení a vybavení.

Tento metodický dopis je platný pro příjemce finanční podpory z prioritní osy I. – IV. OP VK a nabývá účinnosti dnem 1.7.2012.

MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydalo Metodický dopis č. 4.3 – Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK – platný od  6. 9. 2011

MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydalo Metodický dopis č. 18 Metodika ukončování projektů OP VK.

 

Dopis platný od 25.5.2011

MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydalo  Metodický dopis č. 15 - Podrobný výklad nezpůsobilosti vzniklých kurzových rozdílů, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK

Dopis je platný od 7. ledna 2011.

MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydalo Metodický dopis č. 14 - Upřesnění požadavků na prokázání základních kvalifikačních předpokladů pro zakázky malého rozsahu administrované dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK.

Dopis je platný od 25. října 2010

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|