21.1.2018 13:41
Přeskočit na navigaci

Publikace

Nová publikace Další profesní vzdělávání ve Středočeském kraji

Středočeský kraj vydává novou publikaci s názvem Další profesní vzdělávání ve Středočeském kraji zkušenosti a nové možnosti, která shrnuje více než tříletou administraci grantového schématu Další profesní vzdělávání ve Středočeském kraji v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Publikace pojednává o podpořených projektech v rámci jmenovaného grantového schématu v programovém  období 2004 - 2006 ve Středočeském kraji a nabízí nejzajímavější zkušenosti úspěšných žadatelů, jejichž projekty byly z Evropského sociálního fondu podpořeny.

Současně v knize uvádíme i zkušenosti Středočeského kraje s administrací projektů, které svými aktivitami měly přispět ke zlepšení pozice na trhu práce u podporovaných cílových kategorií. Kromě zkušeností s předkládáním a realizací projektů  nabízíme rovněž nástin možné podpory typově podobných projektů z evropských financí v programovém období 2007 - 2013. 

"Věřím, že tato publikace svojí koncepcí přispěje ke zvýšení absorpční kapacity v oblasti dalšího profesního vzdělávání ve Středočeském kraji a že Vám, jako možným žadatelům a předkladatelům projektů v období 2007 - 2013, na základě poskytnutých informací pomůže úspěšně koncipovat a realizovat Vaše záměry v této oblasti," poznamenal statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje Josef Vacek 

Elektronickou verzi této publikace nabízíme níže ke stažení

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|