25.2.2018 8:41
Přeskočit na navigaci

OP Nadnárodní spolupráce

Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe)

logo programu

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa navazuje na Iniciativu Evropského společenství Interreg IIIB CADSES.

Program má pro období 2007–2013 k dispozici 246 mil. € pro všechny zapojené země a je zaměřen na projekty, které mají důležitost či vliv na celé území Střední Evropy. Prostor Střední Evropy v rámci Nadnárodní spolupráce je vymezen regiony z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Finanční prostředky jsou určeny k podpoře projektů zahrnujících spolupráci mezi národními, regionálními a místními veřejnými i soukromými subjekty. Podporuje společné projekty v oblasti inovací, dostupnosti, životního prostředí, konkurenceschopnosti a atraktivnosti měst a regionů. Cílem je pomoci ekonomickému, ekologickému a sociálnímu rozvoji ve Střední Evropě.

 

Potenciální žadatelé:

Národní a regionální veřejné orgány, regionální rozvojové agentury, univerzity, výzkumné ústavy a instituce terciárního vzdělávání, inkubační domy, školící střediska, sdružení zaměstnavatelů, podnikatelé, provozovatelé infrastruktury a veřejné dopravy, ekologické zájmové skupiny, dodavatelé energií, instituce územního plánování, bytová družstva a bytové podniky, nadnárodní organizace v oblasti kultury.

 

Míra spolufinancování z fondu ERDF:

85% pro ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. 75% pro Itálii, Německo a Rakousko.

 

Prioritní osy:

Priorita 1: Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě

Priorita 2: Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní

Priorita 3: Odpovědné užívání životního prostředí

Priorita 4: Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů

 

Příklady aktivit, které lze z projektu financovat:

Studijní návštěvy, pracovní cesty, školení, výměna pracovníků, studie a zprávy, porovnávací případové studie, meziregionální workshopy, semináře, konference, informační a publikační aktivity (tiskové zprávy, brožury, letáky a informační bulletiny, webová stránka, vysílání v rádiu a TV), vypracování a pilotní odzkoušení nových nástrojů a přístupů, vytváření strategických rozvojových plánů a aktualizace stávajících.

 

Podmínky vytvoření projektu:

Před podáním projektu je třeba vytvořit tzv. projektové konsorcium minimálně tří mezinárodních partnerů, z nichž jeden má vždy roli tzv. vedoucího partnera a přebírá zodpovědnost za komunikaci s vyhlašovatelem programu. Každý partner si vytvoří svůj vlastní rozpočet a plán aktivit, které chce v rámci projektu realizovat, aby tak naplnili společné cíle projektu. Projektovou žádost vyplňuje vedoucí partner ve spolupráci s ostatními partnery. Samotná realizace projektu začne přibližně 1 rok po podání projektové žádosti. Délka trvání projektu se pohybuje v rozmezí 2 – 3 roky.

 

Pokud se chcete stát partnerem v novém projektu, nebo hledáte další partnery pro svůj vlastní projektový záměr, navštivte webovou stránku s databází projektových záměrů.

 

Aktuality a výzvy:

Vyhlášení výzvy pro strategické projekty právě probíhá (viz sekce Vyhlášené výzvy).

Informace o programu:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor evropské územní spolupráce

Tereza Tkadlečková a Stella Horvathová

tel: 234 154 414 a 234 154 016

email: tkater@mmr.cz a horste@mmr.cz

 

Na Krajském úřadě Středočeského kraje:

Odbor regionálního rozvoje

Lucie Línková a Helena Minichová

tel: 257 280 351 a 257 280 817

email: linkoval@kr-s.cz a minichova@kr-s.cz

 

Více o programu na www.central2013.eu.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|