17.3.2018 11:20
Přeskočit na navigaci
Komunikace pro průmyslovou zónu Dolní Břežany
Předmětem projektu bylo vybudování nové komunikace pro průmyslovou zónu Dolní Břežany. Vybudování nové příjezdové komunikace zlepšilo dopravní obslužnost průmyslové zóny, zároveň se snížil počet automobilů, které používají vjezd do areálu umístěný v centrální části obce. Snížení počtu automobilů projíždějících obcí vedlo ke zlepšení životního prostředí.
Modernizace obslužných komunikací Mirošovice - 1.etapa

Cílem projektu byla rekonstrukce a dostavba místních komunikací v obci Mirošovice. Realizací projektu došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti území, lepšímu zpřístupnění podnikatelských subjektů a k zajištění větší bezpečnosti provozu.

 

Zlepšení dopravní obslužnosti komerčně obchodní zóny

Předmětem projektu byla rekonstrukce části ulice 5. května, která byla ve velmi špatném technickém stavu způsobeným povodní v roce 2002. Ulice 5. května je příjezdovou komunikací k obchodnímu zóně a polyfunkčnímu domu, který je ve výstavbě. Rekonstrukcí komunikace se výrazně zlepšil přístup k obchodní zóně a zároveň zvýšila dopravní kapacita.

Rekonstrukce komunikace Na Karmeli a komunikace na Komenského náměstí v Mladé Boleslavi

Rekonstrukce komunikace které je důležitou přístupovou komunikacemi k památkově chráněným objektům, podnikatelským objektům a také ke vzdělávacímu centru vysoké školy ŠKODA AUTO, a.s. Rekonstrukcí komunikací došlo ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu a rovněž se zlepšila dopravní dostupnost objektů, které se nacházejí v této lokalitě.

Lepší cestou do Bratčic

Předmětem projektu byla modernizace komunikace Švestkova v obci Bratčice. Komunikace slouží jako spojnice obce s železniční zastávkou, rovněž zajišťuje návaznost na silniční napojení do hlavních center okresu. Rekonstruovaná komunikace umožňuje rychlejší a plynulejší jízdu, což vede k časové úspoře i ke snížení emisí výfukových plynů.

 

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|