17.3.2018 11:17
Přeskočit na navigaci
Silnice bez nehod

Projekt  "Silnice bez nehod" se stával z několika aktivit, jejichž hlavním cílem bylo vytvoření vzdělávacího prorogramu, který bude sloužit instruktorům pro výuku a výcvik bezpečné a ekonomické jízdy nákladních automobilů a kamionů ve formě odborného kurzu, tištěné publikace a instruktážního filmu

Další profesní vzdělávání pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské profese zdravotnických zařízení – Středočeský kraj

Firma EuroProfis realizuje v průběhu roku 2007 ve spolupráci s firmou Linet a Českou asociací sester vzdělávací projekt Další profesní vzdělávání pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské profese zdravotnických zařízení. Jedná se o pilotní vzdělávací akci, v rámci které bude v průběhu roku 2007 proškoleno 120 všeobecných sester ze Středočeského kraje - zejména z ON Kladno a ON Kolín, které jsou také partnery projektu.

 

Rozšíření telefonické asistence na tísňové lince

Obsahem projektu „Rozšířená telefonická asistence“ je příprava, tvorba, akreditace a pilotní ověření vzdělávacího modulu pro operátorky tísňových linek zdravotnické záchranné služby (ZZS) s širším využitím i pro operátory ostatních složek Integrovaného záchranného systému a provozovatelů linek poradenských, krizových nebo linek důvěry.

Rozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti řivotního prostředí

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program, který povede ke zvýšení kvalifikace pracovníků státní správy, zejména v oblasti životního prostředí. Prostředkem dosažení cílů budou vzdělávací distanční kurzy, v nichž si účastníci osvojí nejenom základní environmentální znalosti, ale především půjde o rozšiřující vzdělávání v oblasti životního prostředí, o ekonomické aspekty ochrany životního prostředí a vybrané problémy z praxe i jejich možná řešení.

 

Školící program pro podnikání ve venkovském prostoru

Cílem projektu je vybudování vzdělávacího a výcvikového centra, který by umožnil poskytnutí specializačního a rekvalifikačního programu odborného vzdělávání a to zejména OSVČ a MSP v rámci podnikání na venkově.  Vzdělávací program zvýší předpoklady obyvatel regionu pro úspěšné podnikání, usnadní přístup k potřebným znalostem k lepší konkurenceschopnosti podnikatelů ve venkovském prostoru.

 

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|