17.3.2018 11:14
Přeskočit na navigaci

Infrastruktura cestovního ruchu

Infrastruktura cestovního ruchu

Opatření:

4.2.2
Grantové schéma: 020.07 Program na podporu rozvoje regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji

 

Podrobnější charakteristika vybraných projektů

Na základě provedených analýz a průzkumů při přípravě Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji se ukázalo, že mezi největší problémy, které brání úspěšnějšímu rozvoji cestovního ruchu ve Středočeském kraji patří:

 • potřeba vybudování a zkvalitnění infrastruktury v oblasti sportu a rekreace v kraji a zlepšení podmínek pro rozvoj aktivních forem turistiky,
 • zvýšení kvality a úrovně ubytovacích služeb v kraji,
 • zvýšení přitažlivost regionů a obcí pro návštěvníky.
  • Ubytovací kapacity jsou v regionu oproti jiným krajům (s přihlédnutím k rozloze) jedny z nejnižších, což je dáno velkými oblastmi turisty málo navštěvovanými. Středočeský kraj statisticky vykazoval 933 ubytovacích zařízení s celkovou kapacitou 35 358 lůžek. To je v přepočtu k rozloze kraje třetí nejnižší hustota lůžek na 1 km2. V kraji je dále podprůměrný relativní podíl pohostinských zařízení poskytujících stravování.

   Zaměření GS je zcela v souladu s doporučeními „Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje“ a „Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji“.

   Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu je řešen v „Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje“ a v „Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji“. Na podporu rozvoje malých a středních podniků je v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje zaměřeno opatření F-I Rozvoj infrastruktury, služeb cestovního ruchu a lázeňství. Zvýšení ubytovacích kapacit a rozvoj doprovodných služeb navrhuje akční plán „Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji“.

   Grantové schéma podporují budování sportovních zařízení rozšiřujících či zlepšujících možnosti aktivního využití volného času pro návštěvníky Středočeského kraje a budování nových, rozšiřování či zvýšení kvality stávajících ubytovacích kapacit pro návštěvníky Středočeského kraje.

    

   Realizované projekty v rámci opatření 4.2.2 - Program na podporu rozvoje regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji

   Krajský úřad Středočeského kraje realizuje v rámci opatření 4.2.2 (Program na podporu rozvoje regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji) celkem 11 projektů. Celkem Středočeský kraj přerozdělil finanční prostředky ve výši 42 749 739 Kč  z toho bylo vyplaceno 12 771 473 Kč z rozpočtu Středočeského kraje.

   graf předpokládané čerpání finančních prostředků


   Projekty  1. výzva

   Žadatel

   Název projektu

   Místo realizace 

   Dotace celkem

   Krajský rozpočet

   Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Vybudování ubytovací kapacity  ****  hotel - zámek Dobříš

   Dobříš

   5 000 000,- 1 500 000,-
   ELTSEN a.s. Pension Muzeum JAWA Konopiště Benešov 1 422 678,- 426 803,-
   Petr Šedina Sportovně-rehabilitační centrum s ubytovací a stravovací kapacitou Veletov 5 000 000,- 1 500 000,-

   Projekty  2. výzva

   Žadatel

   Název projektu

   Místo realizace 

   Dotace celkem

   Krajský rozpočet

   Petr Kožený, s.r.o Areál Nelahozeves

   Nelahozeves

   5 000 000,- 1 500 000,-
   Equestrian Center Jezdecký areál Kamenice 5 000 000,- 1 500 000,-
   EKOS Beroun s.r.o. Pension U Toma Všeradice 2 124 000,- 643 500,-
   Raček spol. s r.o. Zkvalitnění a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit hotelu Ludmila Mělník 4 182 576,- 1 195 023,-

   Projekty  3. výzva

   Žadatel

   Název projektu

   Místo realizace 

   Dotace celkem

   Krajský rozpočet

   TRUSTEE, s.r.o. Šváchův dvůr u Červeného potoka

   Hředle

   5 000 000,- 1 500 000,-
   Ing.Danuše Glaserová, ubytovací služby Námořní dobrodružství Barona Prášila Ořech 1 549 230,- 464 769,-
   RISL s.r.o. Pension Zámecký Dvůr Hostivice Hostivice 5 000 000,- 1 500 000,-
   Jan Staněk Penzion Alabama Mělník Mělník 3 471 254,- 1 041 377,-

    

   Podrobnější charakteristika vybraných projektů

    © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

   |
   |