17.3.2018 11:15
Přeskočit na navigaci

Služby cestovního ruchu

Služby cestovního ruchu

Opatření: 4.1.2
Grantové schéma: 020.05 Program na podporu rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji na období 2004-2006

020.06 Program na podporu rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor ve Středočeském kraji na období 2004-2006


Podrobnější charakteristika vybraných projektů

Z analytických částí Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje a Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji mimo jiné vyplynulo nedostatečné využívání obrovského potenciálu pro cestovní ruch, nekoordinovaná a nesystematická propagace CR, absence tvorby regionálních produktů a nedostatečná úroveň marketingu.

Zaměření GS je zcela v souladu s doporučeními Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje a Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji.

V Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je na rozvoj služeb cestovního ruchu je zaměřeno opatření F-I Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu a lázeňství a částečně opatření F-II Rozvoj informačních služeb a systémů cestovního ruchu. Dále byl zpracován a schválen Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji, kde je podpora služeb cestovního ruchu, marketingu a tvorby produktů CR jednou z priorit.

Grantová schémata podporují vzdělávání v oblasti aplikace, zapojení a využití Regionálního informačního systému Středočeského kraje a tvorbu regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu.

 

Podpora rozvoje cestovního ruchu pro veřejný sektor ve Středočeském kraji

Krajský úřad Středočeského kraje realizuje v rámci opatření 4.1 (Program na podporu rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor ve Středočeském kraji na období 2004-2006) celkem 24 projektů. Celkem Středočeský kraj přerozdělil finanční prostředky ve výši 56 999 375 Kč  z toho bylo vyplaceno 3 762 148 Kč z rozpočtu Středočeského kraje.

 

graf předpokládáné čerpání finančních prostředků


Projekty  1. výzva

Žadatel

Název projektu

Místo realizace 

Dotace celkem

Krajský rozpočet

Středočeský kraj

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje

Střední Čechy

1 185 124,- 0,-

 

Projekty  2. výzva

Žadatel

Název projektu

Místo realizace 

Dotace celkem

Krajský rozpočet

Rally sport klub Příbram VAČR

Rally Příbram - regionální akce mezinárodního významu

Příbram

1 027 450,- 0,-

Mělník

Rozvoj služeb cestovního ruchu na Mělnicku Mělník 1 212 211,- 202 030,-

Beroun

Beroun - město cestovního ruchu

Beroun 1 537 110,- 256 185,-

Kutná Hora

Rozvoj marketingu ve městě Kutná Hora a okolí Kutná Hora 1 601 949,- 266 992,-

ZO ČSOP Vlašim

Kraj Blanických rytířů Vlašim 2 667 304,- 0,-

Sdružení obcí Sedlčanska

Sedlčansko pro cykloturistiku Sedlčany 2 031 053,- 341 842,-

Svazek obcí Svatojiřský les

Severní Nymbursko - perspektivní oblast regonálního cestovního ruchu Loučeň 4 173 948,- 695 658,-

Středočeský kraj

Montánní činnost ve Středočeském kraji

Střední Čechy

2 111 970,-

0,-

Středočeský kraj

Muzea v přírodě Středočeského kraje

Střední Čechy

432 681,-

0,-

Středočeský kraj

Tiskoviny pro společnou prezentaci muzeí a galerií Střední Čechy 699 547,- 0,-

Středočeský kraj

Propagace Středočeského kraje prostřednictvím moderních tištěných materiálů, multimediálních prostředků a press tripů Střední Čechy 4 508 184,- 0,-

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Religiózní turistika ve Svaté Hoře Příbram 3 285 050,- 0,-

 

Projekty  3. výzva

Žadatel

Název projektu

Místo realizace 

Dotace celkem

Krajský rozpočet

Římskokatolická farnost Kolín Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně - opomíjený gotický skvost Kolín  1 252 373,-  0,-

MAS Podlipansko o.p.s.

Vandrování Podlipanskem

Kouřim

3 358 800,- 0,-

Příbram

Příbram - marketing cestovního ruchu Příbram 2 038 755,- 339 792,-

Kladno

Industriální cesty Českým Středozápadem

Kladno 1 425 280,- 237 546,-

Svazek obcí Region Dolní Berounka

Kampak 2006, kampaň na propagaci turistiky v regionu Karlštejnska Lety 3 746 088,- 624 348,-
Nadace "Českého kubismu" Kubismus na venkově Libodřice 2 113 863,- 0,-

Rožmitál pod Třemšínem

Marketing a podpora cestovního ruchu regionu Třemšín Rožmitál pod Třemšínem 1 028 232,- 171 372,-

Průhonice

Objevte krásy Průhonic - propagační materiály obce Průhonice 1 493 560,- 248 926,-

Středočeský kraj

Prezentační kampaň Středočeského kraje

Střední Čechy

6 748 674,-

0,-

Posázaví o.p.s.

Multimediálně z domova i kanceláře do Posázaví

Postupice

5 055 435,-

0,-

Svazek obcí Ladův kraj

Ladův kraj na kole i pěšky Říčany 2 264 728,- 377 454,-

 

Podpora rozvoje cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji

Krajský úřad Středočeského kraje realizuje v rámci opatření 4.1 (Program na podporu rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji na období 2004-2006 ) celkem 5 projektů. Celkem Středočeský kraj přerozdělil finanční prostředky ve výši 5 311 369 Kč  z toho bylo vyplaceno  1 593 410 Kč z rozpočtu Středočeského kraje. 

 

graf předpokládáné čerpání finančních prostředků

 

Projekty  1. výzva

Žadatel

Název projektu

Místo realizace 

Dotace celkem

Krajský rozpočet

Chateau du Catalyst s.r.o.

Soubor propagačních a informačních nástrojů na zvidtelnění nabídky služeb cestovního ruchu zámku Mcely

Mcely

1 984 309,- 595 292,-

 

Projekty  2. výzva

Žadatel

Název projektu

Místo realizace 

Dotace celkem

Krajský rozpočet

Emeran 1860, s.r.o.

Kokořínsko – propagace lidové stavby a penzionu Roubenka, Truskavna – kulturní památka rejstř. č. 1281

Kokořín

299 580,- 89 874,-

Loučeň a.s.

Soubor marketingových a komunikačních nástrojů pro revitalizovaný soubor památek zámeckého areálu Loučeň a.s. Loučeň 2 000 000,- 600 000,-

Petr Kožený s.r.o.

Propagace Areálu Nelahozeves

Nelahozeves 668 480,- 200 544,-

Equestrian Center

Marketing jezdeckého areálu Kamenice 359 000,- 107 700,-

 

Podrobnější charakteristika vybraných projektů

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|