17.3.2018 11:15
Přeskočit na navigaci

Sociální integrace

Sociální integrace

Opatření: 3.2
Grantové schéma: 020.04 Podpora sociální integrace


Podrobnější charakteristika vybraných projektů

Z analytické části Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje jasně vyplývá nedostatečná nabídka komunitních sociálních služeb. Cílem plánování komunitních sociálních služeb je široce dostupná, efektivní, přehledně finančně zabezpečená kvalitní síť sociálních služeb s důrazem na respektování individuality a dosažení nezávislosti klientů.

Mezi slabé stránky SWOT analýzy oblasti Rozvoje lidských zdrojů ve Středočeském kraji mimo jiné patří:

 • nerovné postavení subjektů, které poskytují sociální služby,
 • potřeba prevence kriminality (protidrogové programy),
 • nabídka alternativních aktivit pro mladé lidi,
 • růst nezaměstnanosti některých skupin obyvatelstva,
 • pokles společenských funkcí sídel a posilování pouze jejich obytných funkcí ,
 • nízký počet kvalitních reintegračních programů, vracející sociálně slabé skupiny do pracovního procesu
  • Dalším dokumentem zdůrazňujícím nutnost řešit problémy sociální integrace ohrožených skupin je již citovaná „Zpráva o stavu a vývoji trhu práce Středočeského kraje za rok 2003“ zpracovaná Úřadem práce v Příbrami. Z tohoto dokumentu vyplývá, že nejvíce ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání jsou osoby se ZPS a zdravotním omezením, absolventi škol a mladiství, dlouhodobě nezaměstnaní a osoba bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací. Aktivity Grantového schématu budou napomáhat začlenění těchto osob na trh práce.

   Tvorba komunitních plánů je nejen nástrojem ke zmapování a rozvoji sociálních služeb v jednotlivých částech Středočeského kraje, ale je i jednou z priorit Ministerstva práce a sociálních věcí. Potřeba podporovat jejich vznik je nejen zdůrazněna v metodických doporučeních MPSV a je též začleněna do věcného záměru zákona o sociálních službách, který je v současné době v připomínkovém řízení. Také v opatření 2.1. OP RLZ je zmíněna možnost školení pracovníků, kteří budou zavádět principy komunitního plánování v praxi. Naše grantové schéma by mělo být logickým pokračováním tohoto procesu, ve kterém vzniknou funkční partnerství a komunitní plány na místní či regionální úrovni.

   Grantové schéma vychází z definování priority E – rozvoj lidských zdrojů, jak je definována v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje. Jedná se především o opatření E-IV Vytvoření strukturální a funkční soustavy komunitních sociálních služeb. Toto opatření je zaměřeno na komunitní plánování, rozvoj sociálních služeb jako nástroj sociální integrace, podporu spolupráce a vytváření partnerství, zmírnění sociálního znevýhodnění některých skupin obyvatel v městských i venkovských oblastech formou podpory sociálních aktivit vedoucích ke zlepšení životních podmínek těchto obyvatel.

    

   Projekty realizované v rámci opatření 3.2 - Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji

   Krajský úřad Středočeského kraje realizuje v rámci opatření 3.2 (Podpora sociální integrace) celkem 31 projektů v oblasti nestátních neziskových organizací. Celkem Středočeský kraj přerozdělil finanční prostředky ve výši 129 037 310 Kč  z toho bylo vyplaceno 12 903 731 Kč z rozpočtu Středočeského kraje.

    

   graf předpokládané přerozdělení finančních prostředků

    

   Projekty  1. výzva

   Žadatel

   Název projektu

   Místo realizace 

   Dotace celkem

   Krajský rozpočet

   Magdaléna, o.p.s. Sociální integrace drogově závislých klientů během léčby – jejich začlenění do společnosti a na trh práce

   Areál Včelník,
   Mníšek pod Brdy

   3 095 070,- 309 507,-
   Fokus Praha,o.s. Rozvoj sociálních služeb pro duševně nemocné s regionu Střední Čechy Sedlec, Praha východ  2 993 577,- 299 357,-
   Rytmus Ze školy do práce Benešov 1 381 119,- 138 111,-
   Domov důchodců LUXOR Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby Poděbrady 961 265,- 96 126,-
   Olivova nadace Setkávání na společné cestě - základ komunitního rozvoje a omezení sociální exkluze Říčany 1 571 664,- 157 166,-


   Projekty 2.  výzva

   Žadatel

   Název projektu

   Místo realizace 

   Dotace celkem

   Krajský rozpočet

   Svaz tělesně postižených v České republice Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany na území Středočeského kraje Střediska Benešov, Kutná Hora, Kolín, Poděbrady, Milín. 4 999 628,- 499 962,-
   TyfloCentrum Praha Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Středočeského kraje Střední Čechy 4 714 349,- 471 434,-
   Speciální domov mládeže SPMP Chotěšice Středisko pracovní rehabilitace Chotěšice Chotěšice 505 382,- 50 538,-
   Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Poděbrady Programy podporující sociální integraci Poděbrady 627 303,- 62 730,-
   Farní Charita - Starý Knín Aktivizační programy Centra na podporu sociálně slabých rodin - Mokrovraty u Dobříše Mokrovraty 572 498,- 57 249,-
   Arcidiecézní charita Praha Podpůrné služby pro klienty Domu na půl cesty- Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou 1 217 885,- 121 788,-
   Oblastní charita Kutná Hora Komunitní centrum Maják - program Kotva Kutná Hora 1 174 092,- 117 409,-


   Projekty  3. výzva

   Žadatel

   Název projektu

   Místo realizace 

   Dotace celkem

   Krajský rozpočet

   Letohrádek Vendula Letohrádek Vendula – koncepční řešení regionálních sociálních služeb Horní Bezděkov, okres Kladno 8 541 800,- 854 180,-
   Mateřské centrum Dobříšek Zpět do práce Dobříš 891 566,- 89 156,-
   Občanské sdružení Prostor KEMP - Kontaktní a Edukační Motivační Program pro uživatele drog a Romy Kolín 11 571 758,- 1 157 175,-
   Farní charita Starý Knín Centrum na podporu sociálně slabých rodin-Mokrovraty u Dobříše Nový Kín 1 854 671,- 185 467,-
   Magdaléna, o.p.s. Komplexní program sociální integrace pro drogově závislé Středočeský kraj 9 008 725,- 900 872,-
   Občanské sdružení Pojďte dál Pracovně-tréninkový program a podporované zaměstnávání pro lidi s mentálním postižením Neratovice 3 422 981,- 342 298,-
   Občanské sdružení Semiramis Centrum terénních programů na Mladoboleslavsku Mnichovo Hradiště 3 742 446,- 374 244,-
   Oblastní charita Kutná Hora Kopretina - Mateřské centrum s rukodělnou dílnou Čáslav 2 756 970,- 275 697,-
   Stéblo Denní centrum - pracovní terapie Borotice 1 985 308,- 198 530,-
   Arcidiecézní charita Praha Rozvoj služeb K - centra Příbram, regionální posíleníprimární, sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek Příbram 5 330 928,- 533 092,-
   Farní charit Beroun Rozšíření služeb pro uživatele v Komunitním centru v Berouně Beroun 5 733 919,- 573 391,-
   Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klubíčko Beroun Rozšíření sociálních služeb Integračního centra KLUBíčko Beroun Beroun 19 795 059,- 1 979 505,-
   Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. Podpora začleňování a vzdělávání obyvatel sociální vyloučených lokalit v Kladně kladno 6 937 705,- 693 770,-

    

   Projekty 4. výzva

   Žadatel

   Název projektu

   Místo realizace 

   Dotace celkem

   Krajský rozpočet

   Etincelle, o.s. Podpora klientů ÚSP Ledce jejich začleňováním do společnosti, přímým zaměstnáváním a odstraňováním bariér Ledce - Šternberk 74

   2 886 803,-

   288 680,-
   Občanské sdružení Prostor Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Zruči nad Sázavou Zruč nad Sázavou 7 995 880,- 799 588,-
   Dobročinný spolek Lomikámen Kavárna aneb cvičné pracoviště Beroun 4 881 067,- 488 106,-
   Portus Praha - Občanské sdružení Chráněné bydlení Na vyhlídce - zahájení provozu Slapy 1 176 089,- 117 608,-
   Fokus Praha,o.s. Znovu do práce Sedlec 3 259 094,- 325 909,-
   Občanská poradna Nymburk Vytvoření poradenských center pro pomoc obětem násilí a trestných činů ve Středočeském kraji Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 6 337 502,- 633 750,-

    

   Projekty realizované v rámci opatření 3.2 - Komunitní plány sociálních služeb

   Krajský úřad Středočeského kraje realizuje v rámci opatření 3.2 (Podpora sociální integrace) celkem 17 projektů v oblasti komunitní plány sociálních služeb. Celkem Středočeský kraj přerozdělil finanční prostředky ve výši 17 315 961 Kč.


   Projekty 2. Výzva

   Žadatel

   Název projektu

   Místo realizace 

   Dotace celkem

   Obecní rozpočet

   Statutární město Kladno Komunitní plán sociálních služeb ve městě Kladně

   Kladno

   565 204,- 67 824,-
   Město Kutná Hora Komunitní plán Kutná Hora Kutná Hora 1 194 558,- 143 347,-
   Město Říčany Komunitní plán sociálních služeb a místní partnerství města Říčany Říčany 2 235 770,- 268 292,-
   Město Příbram Komunitní plánování sociálních služeb v Příbrami Příbram 686 886,- 82 426,-
   Město Benešov Komunitní plánování sociálních služeb na okrese Benešov Benešov 636 420,- 76 370,-

    

   Projekty 3. Výzva

   Žadatel

   Název projektu

   Místo realizace 

   Dotace celkem

   Obecní rozpočet

   Dobrovolný svazek obcí Pečecký region Potkáme se u Kolína

   Pečky

   1 915 946,- 229 913,-
   Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Komunitní plán sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav Mladá Boleslav 1 558 518,- 187 022,-
   Město Mělník Komunitní plán sociálních služeb Mělník Mělník 831 341,- 99 760,-
   Město Kolín Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Kolín 1 526 257,- 183 150,-
   Město Kralupy nad Vltavou Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou 998 000,- 119 760,-
   Město Beroun Komunitní plánování sociálních služeb - Beroun Beroun 666 953,- 80 034,-
   Město Slaný Komunitní plán sociálních služeb ve Slaném Slaný 723 000,- 86 760,-
   Město Velvary Komunitní plán sociálních služeb ve městě Velvary a v pověřených obcích Velvary 569 555,- 68 346,-

    

   Projekty 4. Výzva

   Žadatel

   Název projektu

   Místo realizace 

   Dotace celkem

   Obecní rozpočet

   Město Mnichovo Hradiště Komunitní plán sociálních služeb města Mnichovo Hradiště

   Mnichovo Hradiště

   826 207,- 99 144,-
   Město Dobříš Cesta ke komunitnímu plánu sociálních služeb na Dobříšsku Dobříš 870 079,- 104 409,-
   Město Libčice nad Vltavou Komunitní plán sociálních služeb města Libčice nad Vltavou Libčice nad Vltavou 708 025,- 84 963,-
   Svazek obcí mikroregionu Bratronicko Komunitní plánování sociálních služeb v mikroregionu Bratronicko Bratronice 803 240,- 96 388,-

   Podrobnější charakteristika vybraných projektů

    © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

   |
   |