17.3.2018 11:15
Přeskočit na navigaci

Podpora podnikání

Podpora podnikání

Opatření: 1.1
Grantové schéma: 020.01 Podpora drobného podnikání
020.02 Podpora malého a středního podnikání

 

Podrobnější charakteristika vybraných projektů

Grantová schémata řeší nedostatečnou podporu drobného, malého a středního podnikání přednostně v hospodářsky a ekonomicky slabých oblastech. Malé a střední podniky zlepšují podmínky k podnikání, realizaci investičních akcí a usilují o zvýšení konkurenceschopnosti. Jestliže podnikají v hospodářsky slabých oblastech kraje, mají v konkurenčním prostředí znevýhodněnou pozici. Grantová schémata podpoří investiční akce zaměřené na investice do fixního kapitálu podniků, jejichž podnikatelské záměry budou realizovány v problémových regionech kraje.

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje stanovuje cíl, k němuž grantové schéma směřuje. Jedná se o cíl A – Produkční základna a ekonomický rozvoj. Grantové schéma pomáhá plnit opatření A-I: Rozvoj produkční základny a opatření A-II: Rozvoj malých a středních podniků.


Projekty realizované v rámci opatření 1.1 - Podpora drobného podnikání

Krajský úřad Středočeského kraje realizuje v rámci opatření 1.1 (Podpora drobného podnikání) celkem 2 projekty. Celkem Středočeský kraj přerozdělil finanční prostředky ve výši 2 788 000 Kč  z toho bylo vyplaceno 836 400 Kč z rozpočtu Středočeského kraje.


Projekty  1. výzva

Žadatel

Název projektu

Místo realizace 

Dotace celkem

Krajský rozpočet

František Částka Nástrojářství

Modernizace strojního zařízení

Voltuš

1 500 000 Kč 450 00,-

 

Projekty  3. výzva - Podpora drobného podnikání

Žadatel

Název projektu

Místo realizace 

Dotace celkem

Krajský rozpočet

Oldřich Krabec

Nákup nákladního automobilu s hydraulickou rukou Lužná u Rakovníka 1 288 000,- 386 400,-

 

Projekty realizované v rámci opatření 1.1 - Podpora malého a středního podnikání

Krajský úřad Středočeského kraje realizuje v rámci opatření 1.1 (Podpora malého a středního podnikání) celkem 10 projektů. Celkem Středočeský kraj přerozdělil finanční prostředky ve výši 30 086 155 Kč  z toho bylo vyplaceno 9 006 177 Kč z rozpočtu Středočeského kraje.

graf předběžné čerpání finančních prostředků


Projekty  1. výzva

Žadatel

Název projektu

Místo realizace 

Dotace celkem

Krajský rozpočet

Bierhanzl Group a.s. Intenzifikace provozu pila Věšín

Věšín

3 987 200,- 1 196 160,-
Hacker Model Pruduction a.s. Inovace výroby leteckých modelů a prototypů Řevničov 4 000 000,- 1 200 000,-

 

Projekty  2. výzva

Žadatel

Název projektu

Místo realizace 

Dotace celkem

Krajský rozpočet

Kaiser s.r.o.

Zvýšení produkce společnosti Kaiser s.r.o. v Rožmitále pod Třemšínem

Rožmitál pod Třemšínem

1 950 416,- 562 368,-
Bierhanzl Group a.s. Omítací uzel pořezové technologie - pila Věšín Věšín 4 000 000 1 200 000,-

KONFEKTION MT s.r.o.

Rozříšření podnikatelské činnosti společnosti KONFEKTION MT Rožmitál pod Třemšínem 4 000 000 1 200 184,-

 

Projekty  3. výzva

Žadatel

Název projektu

Místo realizace 

Dotace celkem

Krajský rozpočet

PROFIKA CZ s.r.o.

Centrum CNC obrábění

Benátky nad Jizerou

4 000 000,- 1 200 000,-

Petr Kaiser

Nákup strojů a zařízení pro rozšíření podnikatelské činnosti pana Petra Kaisera v Rožmitále pod Třemšínem Rožmitál pod Třemšínem 960 503,- 291 054,-

Bierhanzl Group a.s.

Optimalizační třídicí linka kulatiny Věšín 4 000 000,- 1 200 00,-

Jatky Sojka s.r.o.

Zvýšení výrobních kapacit Kouřim 1 187 846,- 356 353,-

DYNAL s.r.o.

Rozšíření výrobních prostor společnosti DYNAL s.r.o. Čiská u Rakovníka 2 000 190,- 600 057,-

 

Porobnější charakteristika vybraných projektů

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|