22.4.2018 23:42
Přeskočit na navigaci

Prioritní osy

Prioritní osy

Prostřednictvím OP VK budou realizovány projekty ve 4 věcných prioritních osách, které jsou dále členěny do 12 oblastí podpory. Krajský úřad Středočeského kraje, jako zprostředkující subjekt, bude administrovat Grantové projekty prioritní osy 1 a části prioritní osy 3 (oblast podpory 3.2). Individuální projekty budou směřovány přímo na Řídící orgán, kterým je MŠMT.

 

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory:

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblasti podpory:

2.1 Vyšší odborné vzdělávání

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

2.4 Partnerství a sítě

 

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

Oblasti podpory:

3.1 Individuální další vzdělávání

3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 

Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoživotního učení

Oblasti podpory -

4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání

4.2 Systémový rámec terciálního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

 

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|