22.4.2018 23:43
Přeskočit na navigaci

Základní informace

Základní informace

Globální cíl Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Globálním cílem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) 2007 – 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

 

Finanční rámec Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finanční rámec Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vychází z finančního plánu alokace pro ČR pro Cíl Konvergence v programovém období 2007 - 2013 a z finančního plánu Národního strategického referenčního rámce. Spolufinancování z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) dosahuje až 85 % z celkových způsobilých výdajů, zbývajících 15 % finančních prostředků je hrazeno z národních zdrojů.

 

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|