23.4.2018 0:01
Přeskočit na navigaci

Výstupy projektu

Monitorovací ukazatele

Hlavní monitorovací ukazatele

Jednotka

Plánovaná hodnota

Skutečnost 

Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů

osoba

1 300

1 721

Počet vytvořených hrubých pracovních míst

osoba

3

10,5

Vydané brožury a publikace

kus

6 000

15 400

Vytvořené internetové stránky a portály

kus

1

1

Počet vypracovaných analýz a studií

kus

26

26

Vzdělávací programy zaměřené na audit a kontrolní funkce

kus

1

1

 

Vzdělávací programy spojené s přípravou a realizací programů a projektů

kus

3

 

 

 

Vedlejší monitorovací ukazatele

Jednotka

Plánovaná hodnota

Skutečnost 

Počet přednášek, seminářů, workshopů

kus

38

50

 

Stáže a kurzy

kus

4

 

10

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|