22.4.2018 23:39
Přeskočit na navigaci

VÝSTUPY PROJEKTU SONORA

Výstupy projektu SoNorA za Středočeský kraj

Studie Středočeského kraje jsou zaměřené na oblast budování dopravní infrastruktury, vytipování překážek způsobujících zpoždění realizace a hledání vhodných řešení.  

 

1)      Přehled přetrvávajících problémů při budování dopravní infrastruktury 4.3.1.

Identifikace a klasifikace specifických případů problematických infrastrukturních investic, zejména z procesního a institucionálního nastavení a koordinace; definice a vyhodnocení doposud využitých postupů správné praxe napříč partnerskými zeměmi projektu SoNorA.

 

2)      Případová studie – Silniční okruh kolem Prahy 4.3.2.

Přehled postupu přípravy a realizace jednotlivých staveb SOKP a specifikace příčin opožděného postupu prací, se zaměřením na hodnocení krátkodobých / dlouhodobých dopadů na území, obyvatelstvo a rozložení dopravních vazeb ve Středočeském kraji. Důraz na rizika etapizace výstavby, změny v rozložení dopravních výkonů, procedurální a administrativní překážky, vyvolané související investiční příležitosti pro rozvoj regionu.

 

3)      Překonávání přetrvávajících problémů 4.3.4.

Zpráva shrnující zásadní zjištění realizovaných případových studií a na jejich základě vytvoření doporučených postupů pro odstranění stávajících překážek a urychlení dostavby / výstavby klíčových infrastrukturních investic pro rozvoj primární sítě projektu SoNorA, a prevenci před typickými problémy u budoucích plánovaných projektů.

 

4)      Návrhy na zamezení zpoždění v realizaci 4.3.5.

Souhrnná zpráva v podobě obecných i specifických doporučení pro postup realizace programů rozvoje páteřní infrastruktury s cílem minimalizovat stávající nežádoucí prodlevy v plánovacích a administrativních procesech.

 

5)      Případová studie na vytváření souladu při budování infrastruktury 4.4.1.

Identifikace a klasifikace specifických případů realizace infrastrukturních projektů, jejichž zpoždění je způsobeno zejména rozdílností názorů jednotlivých aktérů legislativně – správního řízení a veřejnosti.

 

6)      Případová studie pro environmentálně citlivé oblasti ve Středočeském kraji – dálnice D3 4.4.9.

Případová studie zaměřená na analýzu stavu a potenciálních budoucích hrozeb výstavby dálnice D3 na území kraje, se zvláštní pozorností na problematiku životního prostředí, techniky pro zvýšení zájmu veřejnosti, správních celků a zájmových institucí.

 

7)      Plánování s ohledem na životní prostředí 4.4.11

Soubor metodických pokynů a doporučení pro plánování a realizaci budoucích infrastrukturních projektů vytvořený na základě zkušeností získaných v rámci realizovaných případových studí.

 

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|