22.4.2018 23:39
Přeskočit na navigaci

Mezinárodní partneři

Partneři projektu

Spolková republika Německo

Ministerstvo vnitra státu Sasko (vedoucí partner projektu) - PP č. 1

Ministerstvo rozvoje a dopravy státu Sasko-Anhaltsko - PP č. 2

Ministerstvo zemědělství, ochrany přírody a životního prostředí Svobodného státu Duryňsko - PP č. 3

Ministerstvo životního prostředí a zemědělství státu Sasko - PP č. 4

Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii - PP č. 5

Okres Ludwigslust - PP č. 6

Německý spolkový institut pro hydrologii - PP č. 7

Německá asociace pro bydlení, městský a územní rozvoj e.V. - PP č. 8

 

Česká republika

Ministerstvo životního prostředí České republiky - PP č. 9

Ústecký kraj - PP č. 10

Jihočeský kraj - PP č. 11

Plzeňský kraj - PP č. 12

Královehradecký kraj - PP č. 13

Středočeský kraj - PP č. 14

Liberecký kraj - PP č. 15

Pardubický kraj - PP č. 16

Povodí Labe - PP č. 17

Povodí Vltava - PP č. 18

 

Rakousko

Spolkové ministerstvo zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství - PP č. 19

 

Maďarsko

Správa životního prostředí a vodního hospodářství okresu střední Tisa - PP č. 20

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|