17.3.2018 11:16
Přeskočit na navigaci

Dokumenty ke stažení

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce (5.12.2007)

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce ke stažení.


Textový dokument(85.5 kB)

Oznámení konečného uživatele o změnách (5.12.2007)

Oznámení konečného uživatele o změnách v akci/ve smlouvě o financování.
Textový dokument(33 kB)

Pravidla publicity (5.12.2007)

Informační brožurka slouží těm, jejichž projekt byl v rámci výběrových kritérií schválen a vybrán jako financovatelný z prostředků Evropské unie. Řeší požadavky Směrnice Evropské komise (EK) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních, kdy každý příjemce podpory (konečný příjemce/konečný uživatel) v souvislosti s realizací projektu je povinován informovat veřejnost včetně potencionálních žadatelů, že daný konkrétní projekt/aktivita byly financovány z finanční pomoci strukturálních fondů EU – Společného regionálního operačního programu, dále SROP.
Textový dokument(283.5 kB)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|