25.2.2018 8:21
Přeskočit na navigaci

Výzvy

2.výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání (26.9.2011)

Prioritní osa programu: 3 - Další vzdělávání
Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Vyhlášení výzvy: 26. září 2011
Datum ukončení výzvy: 24. listopadu 2011

 

Žádosti je možné předkládat od: 26.09.2011 (úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00; pondělí,středa: 8:00 – 16:00)

Ukončení příjmu žádostí: 24.11.2011 ve 12:00 hodin

3. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání (28.12.2010)

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Vyhlášení výzvy: 28. prosince 2010
Datum ukončení výzvy: 04. března 2011
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 01. března 2011
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 04. března 2011 ve 12:00 hodin

3. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.3. - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (28.12.2010)

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Vyhlášení výzvy: 28. prosince2010
Datum ukončení výzvy: 04. března 2011
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 01. března 2011
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 04. března 2009 ve 12:00 hodin

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti podpory 1.2. - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (4.2.2010)

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vyhlášení výzvy: 4. února 2010
Datum ukončení výzvy: 26. března 2010
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 4. února 2010
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 26. března 2010 do 14 hod

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání (29.9.2009)

Prioritní osa programu: 3 - Další vzdělávání
Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Vyhlášení výzvy: 29. září 2009
Datum ukončení výzvy: 20. listopadu 2009
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 29. září 2009
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 20. listopadu 2009 do 14 hodin

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|