25.2.2018 8:24
Přeskočit na navigaci

Výzvy

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání (5.5.2008)

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Vyhlášení výzvy: 5. května 2008
Datum ukončení výzvy: 16. června 2008
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 5. května 2008
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 16. června 2008 do 17 hod.

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.2. - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (5.5.2008)

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vyhlášení výzvy: 5. května 2008
Datum ukončení výzvy: 16. června 2008
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 5. května 2008
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 16. června 2008 do 17 hod.

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.3. - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (5.5.2008)

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Vyhlášení výzvy: 5. května 2008
Datum ukončení výzvy: 16. června 2008
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 5. května 2008
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 16. června 2008 do 17 hod.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|