25.2.2018 8:23
Přeskočit na navigaci

Výzvy

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání (4.2.2009)

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Vyhlášení výzvy: 4. února 2009
Datum ukončení výzvy: 31. března 2009
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 4. února 2009
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 31. března 2009 do 16 hod

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.2. - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (4.2.2009)

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vyhlášení výzvy: 4. února 2009
Datum ukončení výzvy: 31. března 2009
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 4. února 2009
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 31. března 2009 do 16 hod

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.3. - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (4.2.2009)

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Vyhlášení výzvy: 4. února 2009
Datum ukončení výzvy: 31. března 2009
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 4. února 2009
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 31. března 2009 do 16 hod.

Metodický pokyn č.2 k Výzvě Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.3. (30.5.2008)

Středočeský kraj jako zprostředkující subjekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává metodický pokyn č.2 k problematice akreditace vzdělávacích kurzů v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní ose 1, oblasti podpory 1.3.

Metodický pokyn č.1 k Výzvám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3. (30.5.2008)

Středočeský kraj jako zprostředkující subjekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává metodický pokyn č.1 upřesňující způsob předložení žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|