22.4.2018 23:36
Přeskočit na navigaci

Průběh projektu

Projekt SONORA zaměřený na zlepšování dopravní infrastruktury v regionech Střední Evropy na ose sever-jih se blíží ke svému závěru (11.7.2012)

Projekt SONORA, do kterého je zapojeno 25 partnerů z 6 zemí EU (Itálie, Česká republika, Polsko, Rakousko, Německo, Slovensko) a 35 přidružených institucí z 9 zemí EU se blíží ke svému konci. Realizace tohoto projektu považovaného za strategický mezinárodní projekt s dosahem na evropskou politiku transevropské dopravní sítě TEN-T bude ukončena na konci července 2012.

ALTERNATIVNÍ FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB (14.11.2011)

Středočeský  kraj spolupořádal v rámci projektu SoNora financovaného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce pro Střední Evropu národní workshop, který se zabýval aktuálním tématem: ALTERNATIVNÍ FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB. Na této události se dne 5. října 2011 v prostorách Krajského úřadu v Praze ve Zborovské ulici sešli čeští partneři projektu a instituce zabývající se problematikou dopravy a dopravní infrastruktury.

Osmé konsorcium řešilo otázku logistiky a teritoriální ekonomiky ve vztahu k přístavům. (3.3.2011)

Ve dnech 16. 18.02.2011 proběhlo v Triste 8. konsorcium mezinárodního projektu SoNorA. Cílem konference bylo prezentovat vývoj a výsledky projektu v jednotlivých regionech. Jednou z otázek, které byly řešeny, byla „Logistika a teritoriální ekonomika ve vztahu k přístavům“.

Případové studie: Dálnice D3 a okruh kolem Prahy (8.9.2010)

V rámci projektu byly zpracovány dvě případové studie dotýkající se problematik Středočeského kraje. Jedna ze studií řeší rovněž environmentálně citlivé oblasti ve Středočeském kraji – dálnici D3, druhá se zabývá silničním okruhem kolem Prahy.

Plánovaná národní konference projektu SONORA (18.3.2010)

Národní konference projektu SONORA

Dne 29.4.2010 v proběhla v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje národní konference projektu SONORA pod záštitou českých projektových partnerů.

 

Konference v Portoroži (26.2.2010)

Ve dnech 24. – 26.02.2010 proběhla ve slovinském městě Portorož čtvrtá konference mezinárodního projektu SoNorA.

Konference v Postupimi (13.11.2009)

Konference v Postupimi Ve dnech 11. – 13.11.2009 proběhla v Postupimi třetí konference mezinárodního projektu SoNorA. Cílem konference bylo prezentovat vývoj a výsledky projektu v jednotlivých regionech.

První konference k projektu SoNorA (12.2.2009)

První konference k projektu SoNorA

Ve dnech 11. - 12. února 2009 se v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje uskutečnila první konference k projektu SoNorA za účasti všech mezinárodních partnerů.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|